09.02.24

Rīga, metodistu draudzes lūgšanu nams Slokas ielā

 

                                                       (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
                                                                (1934.gada foto)

Par Metodistu baznīcu Latvijā ir runāts vismazāk. Šī baznīca padomju okupācijas laikā bija aizliegta tāpat kā vairākas citas, kas nepakļāvās padomju spiedienam. Pirms kara Latvijā metodistiem bija 27 draudzes, šodien tikai sešas. 1992. gada 19. decembrī Liepājā notika atjaunošanas konference, un Latvijas metodistu baznīca ir pievienojusies Eiropas Ziemeļvalstu konferencei. To vada bīskaps Hans Vjaksbī no Helsinkiem un superintendants Ārijs Vīksna Latvijā. Par metodisma dzimšanas dienu var uzskatīt 1738. gada 24. maiju, Metodistu baznīcas dibinātājs ir Džons Veslijs.

Latvijā metodisti parādījās 20. gadsimta sākumā, un no 1910. gada Rīga tika iekļauta metodistu mācītāju norīkojuma vietu sarakstā. 'Tomēr aktīva darbība sākās tikai 1921. gadā, kad mācītāja Alfrēda Freiberga vadītā Brāļu draudze (125 draudzes locekļi) apvienojās ar metodistu Baznīcu Liepājā, aizsākot metodistu kustību, kas sludināja latviešu valodā.

Šīs Slokas ielas baznīcas pamati tika likti 1930. gada 30. jūnijā. Inženiera J.Levana projekts.
1947. gadā Metodistu baznīca piespiedu kārtā tika slēgta un Slokas ielas baznīca tika atdota Sv. Marka luterāņu draudzei. Metodisti pievienojās luterāņiem un piedalījās luterāņu dievkalpojumos.
1991. gada 27. novembrī pirmā apvienotā Metodistu baznīca tika reģistrēta un sāka strādāt Akas ielas baznīcas balkonā. 1992. gada 3. novembrī reģistrējās otrā apvienotā Metodistu baznīca, kas sākumā darbojās kopā ar pirmo baznīcu, bet 1993. gada aprīlī tika saņemts varas iestāžu lēmums par baznīcas Slokas ielā atdošanu metodistiem. 2. maijā tur tika noturēts pirmais dievkalpojums. Pārdaugavas baznīcu svētdienas rītos tagad apmeklē apmēram 25 dievlūdzēji, bet svētkos ir ap 100 cilvēku. (Neatkarīgā cīņa, 10.09.1994)

Adrese:  Rīga, Slokas iela 6