09.02.24

Liepāja, metodistu draudzes lūgšanu nams Brīvības ielā

 


                                                       (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)

Par Metodistu baznīcu Latvijā ir runāts vismazāk. Šī baznīca padomju okupācijas laikā bija aizliegta tāpat kā vairākas citas, kas nepakļāvās padomju spiedienam. Pirms kara Latvijā metodistiem bija 27 draudzes, šodien tikai sešas. 1992. gada 19. decembrī Liepājā notika atjaunošanas konference, un Latvijas metodistu baznīca ir pievienojusies Eiropas Ziemeļvalstu konferencei. To vada bīskaps Hans Vjaksbī no Helsinkiem un superintendants Ārijs Vīksna Latvijā. Par metodisma dzimšanas dienu var uzskatīt 1738. gada 24. maiju, Metodistu baznīcas dibinātājs ir Džons Veslijs. No metodisma 19. gadā radusies Pestīšanas armija.

Latvijā metodisti parādījās 20. gadsimta sākumā, un no 1910. gada Rīga tika iekļauta metodistu mācītāju norīkojuma vietu sarakstā. Tomēr aktīva darbība sākās tikai 1921. gadā, kad mācītāja Alfrēda Freiberga vadītā Brāļu draudze (125 draudzes locekļi) apvienojās ar metodistu Baznīcu Liepājā, aizsākot metodistu kustību, kas sludināja latviešu valodā.

Pirmā metodistu draudze Latvijā ir nodibināta Liepājā. Diemžēl, par pašu ēku un tās vēsturi neko nav izdevies atrast. Tikai tik daudz, ko raksta laikraksts “Liepājas vārds” 1992.gada 24.septembrī: “Aizvadītajā svētdienā Krusta baznīcā notika pirmais metodistu draudzes dievkalpojums mācītāja Ārija Vīksnas vadībā. Radās iespaids, ka metodistu draudze, kura atjaunota pēc 45 aizlieguma gadiem, būs spējīga darboties Dievam par godu un cilvēkiem par svētību. Pagaidām gan pilsētas valde vēl nav atdevusi metodistu draudzes māju Brīvības ielā 25, kur notika dievkalpojumi līdz 1947.gadam.

Adrese: Liepāja, Brīvības iela 25