05.11.23

Jelgava, Krāmera fabrika

 

                                                         (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)


                                            (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Fabrika bija specializējusies metālapstrādē, arī slēdzeņu izgatavošanā.

1937.gada marta “Zemgales balss” raksta: “Nesen atpakaļ Jelgavas pilsētas valde ieguva pilsētas īpašumā bij. Krāmera fabriku ugunsdzēsēju vajadzībām. Tagad inženieris E. Kluge sastādījis fabrikas ēkas pārbūves projektu. Ēkas apakšstāvā paredzēta garāža ugunsdzēsēju automobiļiem un dzīvokļi. Ērtas telpas būs sanāksmēm un apmācībām. Šļūteņu žāvēšanai izbūvēs tagadējo lifta telpu. Plašo laukumu pie fabrikas notīrīs, divas vecās, nederīgās ēkas nojauks un uz šejieni no pilsētas centra pārcels sīkumu tirgu. Pārbūves darbus paredzēts uzsākt jau pavasarī.”

1937.gada augusta “Zemgales balss” raksta: “Jelgavas pilsētas valde nolēmusi bij. Krāmera fabrikas laukumu izmantot Pļaujas svētkos zirgu un automobīļu novietošanai, bet fabrikas galvenā korpusa divus stāvus iekārtot tūristu novietošanai. Plašākus fabrikas pārbūves darbus ugunsdzēsēju depo ierīkošanai uzsāks pēc Zemgales apgabala izstādes, kad amatnieki būs brīvāki.”

1938.gada marta “Brīvajā zemē” aprakstīts Jelgavas centra attīstības plāns turpmākajiem 20 gadiem: “Jelgavas pilsētas valde uzsākusi izstrādāt pilsētas izbūves plānu, kas pakāpeniski realizējams nākošos 20—25 gados. Kā izejas punkts paredzēts pilsētas centrs, kas pirmais jāpārveido, piemērojot to modernas pilsētas prasībām. Daļa priekšdarbu jau veikti: iegūti pilsētas īpašumā mazie namiņi starp Hercoga Jēkaba laukumu un Sīkumu tirgu. Tos nojauks. Sīkumu tirgu pārcels uz bijušās Krāmera fabrikas laukumu, bet Sīkumu tirgus laukumu pievienos Hercoga Jēkaba laukumam. Uz Krāmera fabrikas galveno korpusu pārcels ugunsdzēsēju depo un pilsētas lombardu. Te darbi jau uzsākti. Pilsētas vecās dzirnavas (1797.gadā celta masīva sarkanu ķieģeļu ēka pie Jēkaba kanāla) jau pagājušā gadā nojauca. Tāpēc te atbrīvosies prāvs laukums. Tam pievienos Muzeja laukumu un daļu no Čakstes kazarmju teritorijas Uz šejieni pārcels pārtikas tirgu no Hercoga Jēkaba laukuma, bet malkas un siena tirgu uz Krāmera fabrikas plašo laukumu. Zivju ielu, kas savieno Hercoga Jēkaba laukumu ar Driksas tvaikoņu piestātni, paplašinās un pie tās cels halli gaļas, sviesta, zivju tirgum. Pils ielu no Driksas tilta līdz Katoļu ielai paplašinās . Akadēmijas ielas izeju uz Pils ielu stipri paplašinās, vecās koka ēkas, kas aizsedz Sv. Trīsvienības baznīcu, nojauks. Paplašinās arī Uzvaras ielu un Katoļu ielas izeju uz Pils un Lielo ielu. Autoostu paredzēts iekārtot Hercoga Jēkaba laukuma malā tieši pretim Latvijas savstarpīgās apdrošināšanas biedrības (bij. Cēra) namam, bet rezerves auto mašīnām būs otra osta — garāžas bij. Krāmera fabrikas teritorijā. Hercoga Jēkaba laukumu apstādīs kokiem un krāšņuma krūmiem, izveidojot tam apkārt alejas, bet vidū būs vieta karaspēka parādēm, manifestācijām.”

1930-os gados ēkas augšējos stāvos izvietotas ugunsdzēsēju telpas, bet apakšstāvā – lombards. 1949.gadā uz šīs fabrikas bāzes sāka veidoties Jelgavas mašīnbūves fabrika. Mūsdienās daļa ēku stāv tukšas, daļā iekārtojušās firmas un veikali.

Adrese: Jelgava, Dobeles iela 32