13.10.23

Zasulauka manufaktūras kultūras nams

                                             (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                         (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)

Viens no ievērojamākajiem arhitektūras objektiem ir Vilhelma Bokslafa projektētā bijusī Zasulauka Vilnas manufaktūra un pulksteņtornis (1895 − 1914), kas pieredzēja vairākas celtniecības fāzes un papildinājumus, jo straujā rūpniecības attīstība radīja aizvien jaunas prasības. Pašreiz ēka un visa bijušās manufaktūras teritorija ar dīķi ir daļēji pamesta (apbūves stūrī izvietots uzņēmums “Ligija Teks”).

1765. gadā Zasu muižu savā īpašumā ieguva pirmais latviešu izcelsmes rūpnieks, kroņa mastu šķirotājs Jānis Šteinhauers. Uz jauniegūtās zemes bagātās Šteinhaueru dzimtas pārstāvis uzcēla rūpnīcas ēku un holandiešu tipa vējdzirnavas – pirmo Rīgas papīra manufaktūru. 1806. gadā Zausmuižas papīrdzirnavu iekārtu pārdeva Ulborkas papīrmanufaktūrai un papīra ražošana Zasulaukā beidzās. Manufaktūras ēkas vēlāk pārveidoja vadmalas ražošanas vajadzībām un 1810. gadā atklāja Zasulauka vadmalas manufaktūru. Īpaši plaši darbību izvērsa Georgs Ādolfs Tīlo, kurš 1833. gadā nopirka manufaktūras ēkas un uzņēmumu modernizēja, par dzinējspēku agrāko dzirnavu vietā uzstādot tvaika mašīnu. Manufaktūrā par vērpējām strādāja latviešu sievietes, kas dzīvoja tuvējā apkārtnē, taču fabrikā tika nodarbināti arī Rīgā iebēgušie dzimtcilvēki, cietumnieki un klaidoņi. G.Ā. Tīlo dēls Ādolfs ap 19. gadsimta vidu atvēra skolu fabrikas strādnieku bērniem, svētdienas skolu pieaugušajiem un bibliotēku.

Daudzus gadus stāvējis pamests, kādā 2016.gada jūlija rītā aizdegās kādreizējās Zasulauka manufaktūras kultūras nams jeb Strādnieku klubs. Ugunsgrēks praktiski nopostījis skaisto trīs stāvu celtni, kuras ieeju rotāja kolonnas. Nav zināms ugunsnelaimes iemesls, un, kā prognozē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, to būs ļoti sarežģīti noteikt, jo brīdī, kad ieradās ugunsdzēsēji, liesmas jau bija pārņēmušas ēku lielā platībā.

Deviņpadsmitajā gadsimtā celtā ēka atrodas netālu no Zasulauka stacijas, pāri sliedēm rūpnīcu teritorijā Bārtas ielā. Vienā pusē tai blakus atrodas bijusī fabrika Zasulauka manufaktūra un tai piederošie attīrīšanas dīķi (ugunsgrēka dzēšanai ūdens tika ņemts arī no dīķa), pretim neliels parks un vairākas dzīvojamās mājas. Iedzīvotāji stāsta, ka kultūras nams bijis pamests jau ilgāku laiku un tāpēc neesot brīnums, ka tas aizdedzies. Nama durvis un logi gan no ārpuses bija aizsisti ar dēļiem, taču bezpajumtnieki un pusaudži, kas šo vietu ļoti iecienījuši, varējuši ierāpties ēkā no otras puses. Pamestās ēkas iekšpusē vēl bija saglabājies parkets, bet otrajā stāvā - bibliotēka ar grāmatām.

Adrese: Rīga, Bārtas iela 6