15.10.23

Dauguļu muiža un skola (Daugeln)

 

                                                                (1937.gada foto)


                                                                  (2022.gada foto)

Izglītības iestāde savu darbību sāka 1927. gadā. Pārbūvētās Dauguļu muižas ēkā tika atvērta Dauguļu sešklasīgā pamatskola, tās pārzinis bija Herberts Vēliņš, kurš vada skolu līdz 1934. gadam, kad viņa vietā stājas Jānis Bušmanis. Šajā laikā skolā mācās 92 skolēni. 1934. gada 5. decembrī skola nodeg. Skolēni mācības turpina vecajā Sprēstiņu skolā un Dauguļu pagasta namā. Tagadējo skolas ēku sāk būvēt 1935. gadā, tās celtniecību pabeidz 1936. gada 14. novembrī. Mācības jaunajā skolas ēkā sāka 148 skolēni. Jaunās sešklasīgās pamatskolas pārzinis bija Elmārs Smiltenis.

1925.gada “Kultūras vēstnesis” raksta: “Pagasta padome ar savu 1923. g. 28. marta lēmumu Nr. 64 nolēma pārbūvēt Dauguļu muižas dzīvojamo ēku par 6 kl. pamatskolu un izbūvēt pie tās sapulču un izrīkojumu zāli. Plāns jau ir izgatavots no būvinženiera un apstiprināts būvvaldē. Pēc inženiera aprēķina pārbūve izmaksās 40.113 ls 45 sant.”

1930-to gadu ceļvežos par Dauguļu pili teikts – vecmodīga ēka, kas tagad pārtaisīta 6-klasīgā skolā ar plašu izrīkojumu zāli un pilij dots latvisks nosaukums „Ausmas".

1934.gada 6.decembra “Brīvā zeme” ziņo par ugunsgrēku Dauguļu skolā: “Vakar vakarā plkst. 5 izcēlies ugunsgrēks Dauguļu pagasta pašvaldībai piederošā skolā “Ausma”. Izsaukti Cēsu un Valmieras brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Uguni nav izdevies nodzēst un nams nodedzis līdz pamatiem. Šis nams bija lielākā celtne plašākā apkārtnē, tajā atradusies Dauguļu 6-kl. Pamatskola, izrīkojuma telpas un labības kaltētava. Kaltētava bijusi par iemeslu ugunsgrēkam. Skolu pašlaik apmeklējuši 120 skolnieki, kas tagad palikuši bez telpām. Izrīkojumu telpās notikuma brīdī noturēti aizsardžu mājturības kursi un vakarā bijusi paredzēta arī kino izrāde. Lielāko daļu no inventāra izdevās izglābt. Ēka bijusi apdrošināta lauku pašvaldību apdrošināšanas sabiedrībā un zaudējumi esot 80 000Ls.”

1987.gada izdevumā “Treji vārti” par Dauguļiem teikts sekojošais: “Dauguļu austrumu malā atrodas Valmieras - Ainažu šaursliežu dzelzceļa līnija. To būvējusi privāta sabiedrība, kurā Dauguļu baronam bijusi liela teikšana, kādēļ stacija Dauguļos izbūvēta lielāka nekā citos pagastos. Satiksme atklāta 1912. gadā. Pirmo vilcienu cilvēki braukuši skatīties kā lielu brīnumu. Otrs brīnums bijis, ka barons no stacijas, kur gar dzelzceļu gājusi telefona līnija, ievilcis sev tās atzarojumu uz sešus kilometrus attālo muižu un vasaras mītni Lauskalnā (Lauvaskalnā). Vecie tēvi lauzījuši galvas un sprieduši, ka laikam varēšot redzēt, kā runātie vārdi drātīm skriešot pa vienu uz vienu, pa otru uz otru pusi.” Tajā pašā izdevumā tālāk teikts: “Tagadējo Dauguļu un Augstrozes novadu pārdeva no Šlezvigas ieceļojušam baronam Kārlim fon Gersdorfam, kura dzimtas pēcteči saimniekoja abās muižās līdz Latvijas sākumam.”

Mūsdienās kādu laiku skolas ēkā atradās Ziemeļvidzemes internātpamatskola bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, bet šķiet, ka skola ir slēgta. Valmieras novada mājas lapā 2023.gada septembra beigās lasāms par izsludinātu izsoli uz šo ēku.

Adrese: Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dauguļi (koordinātes - 57.520291, 25.070393 )