18.10.23

Jelgava, hercoga Jēkaba kanāls

 
                                           (Kanāla dažādi posmi un tā atrašanās vieta kartē)


                                                                (Kanāla slūžu sarga nams, vēlāk restorāns) 
                                     (Kanāla slūžu sarga nams 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vēlāk ēkā bijis Rētiņa restorāns.

Hercoga Jēkaba laikā izbūvētais kanāls dzeramā ūdens piegādei un preču pārvadāšanai Jelgavas plānos parādījās pēc 1652.gada. Kanāls, kas stiepās 3 km garumā no Svētes līdz Driksai, bija nosaukts Jēkaba vārdā. Tam bija trīs slūžu dīķi.

Pirmo izraka kanāla pilsētas daļu no tirgus laukuma, kur atradās ūdensdzirnavas, līdz pilsētas nocietinājumiem tagadējās Lielās ielas galā. Lai pilsētas nocietinājumu grāvjiem pievadītu papildus ūdeni no Svētes upes, izraka platu kanālu gar tagadējo Dambja ielu un ierīkoja slūžas ūdens līmeņa regulēšanai. Kanāla rakšanu pabeidza neilgi pirms hercoga Jēkaba nāves 1681. gadā.

Kanāls pakāpeniski aizsērēja. Līdz 1931. gadam aizbēra baseinu tirgus laukumā un kanāla posmu līdz Sv. Annas baznīcai. Slūžu dīķa vietā izveidoja laukumu, apkārt tam labiekārtoja skvēru un nosauca par Slūžu laukumu. Sakarā ar ASV pirmā prezidenta Džordža Vašingtona 200 gadu jubileju Jelgavas dome nolēma pārdēvēt Slūžu laukumu par Vašingtona laukumu, bet Dambja ielu par Vašingtona prospektu. Vašingtona laukumu izmantoja parāžu rīkošanai un valsts svētku svinībām. Pārējo kanālu aizbēra līdz 1936.gadam. Mūsdienās kanāla vietā ir Dambja un Kr. Barona ielas.

Adrese: Jelgava, Dambja iela 96