19.10.23

Jelgava, Akadēmijas iela 11, Mežsaimniecības fakultāte (Meža fakultāte)

 

                                                                    (2019.gada foto)


                                                     (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1919. gada 8. augustā Rīgas politehniskā institūta Reorganizēšanas komisijas pirmajā sēdē bija nolemts Agronomijas fakultāti papildināt ar meža zinību nozari.

Otrā Latvijas augstskolas studiju gadā pie Lauksaimniecības (tā pārdēvēja Agronomijas fakultāti) fakultātes atvēra mežkopības nodaļu, kura tad arī kļuva par tagadējās Meža fakultātes priekšteci. 1920. gada novembrī docenti A. Kalniņš un E. Ostvalds, lektori F. Kīglers un B. Jurevics nolasīja pirmās lekcijas meža zinībās.

Jau 1925. gadā bija izstrādāts projekts par patstāvīgas Mežsaimniecības fakultātes organizēšanu, taču to realizēja tikai 1939. gadā, kad fakultāti izveidoja jaundibinātās Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas sastāvā uz LU mežkopības nodaļas bāzes.

1944. gada jūlijā, Jelgavas pilij nodegot, fakultāte Jelgavā beidza pastāvēt un to atjaunoja Rīgā tā paša gada rudenī jau kā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas fakultāti.

1949. gadā atvēra mežtehnikas fakultāti mežizstrādes inženieru un kokapstrādes inženieru tehnologu sagatavošanai.

1957. gadā uzcēla ēku Akadēmijas ielā 11 un nodeva to izmantošanai toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Mežu fakultātes vajadzībām. Kā atzinuši arhitekti, ēka pārstāv Staļina laika klasicisma stilu, kur fasādē attēloti dažādi Staļina laika dekoratīvie elementi. Vairāku desmitgažu laikā ēkā veikti iekšējie ēkas uzturēšanas darbi, pārveidojot to par īpašu meža un kokapstrādes nozares simbolu, iekštelpās kā interjera elementu un dekoratīvo elementu materiālu pēc iespējas izmantojot koku. Bet kopš ēkas uzbūvēšanas tās ārējā fasāde nozīmīgus atjaunošanas darbus nebija piedzīvojusi. 2021.gadā ēkas fasāde atjaunota. Ap ēku izcirsti cieši saaugušie koki, kas bija sastādīti ēkas priekšpusē. 

 Adrese: Jelgava, Akadēmijas iela 11