09.09.23

Valtaiķu vācu pamatskola


                                                         (Skolas ēka 1930-os gados)

                                                               (Fotografēts 2021.gadā)

1927.gada Saeimas stenogrammā minēts, ka vācu vecākiem Vācu pamatskolas celšanai Valtaiķos piešķirts pabalsts – 25.000 lati.

1939.gada “Kurzemes vārds” raksta: “Cīravas mežsaimniecības skola pārvietota uz Valtaiķiem līdzšinējās vācu pamatskolas telpās. Par šīs skolas priekšnieku atstāts Jānis Danenbergs, atbrīvojot viņu no Cīravas virsmežziņa amata. Par Cīravas virsmežniecības virsmežzini iecelts mežzinis Leo Bolants.”

Mūsdienās ēkā atrodas aprūpes nams “Valtaiķi”.

Adrese: Kuldīgas novads, Rudbāržu pagasts, Valtaiķi (koordināates - 56.696418, 21.832963 )