05.04.23

Dūru muiža (Dūras muiža, Dūres muiža, Duhren) Vārmes pagastā

 

                                           (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Savulaik šī bijusi hercoga muiža. Te bijušas arī ūdensdzirnavas.

Muiža tiek pieminēta Andrieva Niedras atmiņās: „No Jaunpils aizbraucām steidzīgi. Nākamo nakti pārgulējām Lutriņu apgabalā. Par sevišķi bīstamu turējām Kuldīgas — Saldus šoseju. Pa to mums iznāca braukt no Rūtes dzirnavām līdz Ošeniekiem. Tad nogriezāmies no šosejas uz Irģi aiz Ventas. Ceļā mums bija Dūres muiža. Tai apbraucām apkārt, jo bijām pārliecināti, ka tur katrā ziņā varēja atrasties sarkanarmiešu postenis, lai novērotu meža ceļu no Ventas uz Ošeniekiem vai Vārmi. Bet šī uzmanība bija lieka, kā drīz par to pārliecinājāmies. Neviens te nebija manījis sarkanarmiešus. Jā, ceļā mums stāstīja, ka zemessargi tai pašā rītā ieņēmuši Kuldīgu, to gandrīz no visām pusēm ielenkdami.”

1986.gada „Zinātnē un tehnikā” raksts par demolētajiem muižu parkiem: „Bija gadījumi un, diemžēl, šur tur tāda prakse vēl turpinās, kad veco parku teritorijā ierīkoja cūku fermas (Liepājas raj. Dinsdurbes parkā šī iemesla dēļ aizgāja bojā divi lieli dižskābarži ar purpursarkanām lapām Fagus sylvatica 'Purpurea Latifolia'), traktoru un mašīnu novietnes, degvielu bāzes (tāda vēl pašreiz atrodas Dūru parkā kolhoza «Vārme» teritorijā Kuldīgas rajonā) u.c. Šobrīd gandrīz vai šķiet neticami, ka cilvēki varējuši nocirst atsevišķus parkus tādēļ, ka tos stādījuši baroni . . . Stādīja ne jau baroni, bet latviešu zemnieki. Un parki ir visas tautas īpašums, kas jāsargā un jāglabā kā mūsu kultūras daļa.”

Adrese: Kuldīgas novads, Vārmes pagasts, Dūras (koordinātes - 56.820393, 22.212349 )