05.04.23

Kuldīgas svētās Katrīnas baznīca

 


                                              (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                    (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 

Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca pirmo reizi dokumentos minēta 1252.gada 18. oktobrī. Pirmais dievnams bija celts no koka, vairākkārt atjaunots un pārbūvēts. Tagadējā baznīca uzcelta pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera 1567.gada recesa par baznīcu celtniecību un atjaunošanu. 1606.gada vizitācijas protokolā rakstīts, ka hercogs Vilhelms pirms dažiem gadiem "uzsācis būvēt baznīcu no jauna un to nobeidzis". Tiek uzskatīts, ka tā bijusi koka baznīca ar diviem torņiem. Ēka vairākkārt degusi, bet vienmēr atjaunota. 1610.gada 7. novembrī Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā kristīja nākošo Kurzemes un Zemgales hercogu Jēkabu. Sv. Katrīnas baznīca bija hercogistes pirmās galvaspilsētas Kuldīgas (Goldingen) galma dievnams. 

Pēc 1939. gada repatriācijām Sv. Katrīnas vācu draudze savu darbību izbeidz. Pēdējais dievkalpojums notika 1945. gada 4. maijā. Pēckara gados dievnamā bija ierīkots zirgu stallis, vēlāk noliktava. No 1969. gada baznīcu izmantoja par Kuldīgas muzeja filiāli — koncertzāli. 1989.gada 13. maijā prāvests Modris Plāte baznīcu atkal iesvēta un kopš Vasarsvētkiem (14. maija) atsākas regulāri dievkalpojumi. 

Adrese: Kuldīga, Baznīcas iela 31/33