24.10.22

Kuķēnu pusmuiža (Lejaskuķēnu pusmuiža un Kalna Kuķēnu pusmuiža, Kuiken)

                                 (Lejaskuķēnu pusmuiža, fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                              (Kalna Kuķenu pusmuiža, fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1681. gadā Vārnkalna augstienes centrā bijusi zemnieku sēta Kiucke jeb Kiuke. 1818.-1819. gada kartē atzīmēta Kuķēnu pusmuiža jeb lopu muiža, bet 1826. gadā minētas divas - Vecskuķēnu un Jaunskuķēnu pusmuižas (Altun Neu-Skutken). Tāpat 1928. gada kartē līdzās viena otrai iezīmēta gan Lejaskuķēnu, gan Kalnkuķēnu pusmuižas. Pēc zemes reformas 1922.-1927. gadā Kuķēnu pusmuižas zeme, arī meža izcirtumi tika sadalīti jaunsaimniecībām. Pusmuižas centrs piešķirts brāļiem Jansoniem, bijušajiem muižas kalpiem. Tagad te ir mājas Lejaskuķēni. No bijušās muižas saglabājusies lielā saimes māja, klēts un staļļu drupas. (“Straupes grāmata”, 2007)

Adrese: Cēsu novads, Straupes pagasts (koordinātes - 57.339443, 24.994660 un 57.332026, 24.993674 )