29.10.22

Jelgavas ādu fabrika

 
                                           (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1940.gada izdevumos raksta: “Pieprasījumi pēc Jelgavas ādu fabrikas ražojumiem ir tik lieli, ka tā visus nespēj izpildīt. Fabrika savus ražojumus pārdod par iespējami lētākām cenām.”

1988.gada “Darba uzvara” raksta: “Rūpnīca pilsētā darbojas jau gandrīz divus gadsimtus, un problēmas ar attīrīšanas iekārtām pastāv jau sen. Jaatzīst, ka šodien to stāvoklis nepavisam neatbilst mūsdienu prasībām. Līdz pagājušajam gadam ādu ražotāji, tāpat kā citi pilsētas uzņēmumi, izmantoja kopējo šķidro atkritumu izgāztuvi.
1985. gadā mēs pat ķērāmies pie tās rekonstrukcijas, nostiprinājām apmales, izveidojām smilšu uzbērumu. Tomēr 1986.gada beigās ar sanitāri epidemioloģiskas stacijas, bet 1987.gadā arī ar pilsētas izpildkomitejas lēmumu tā tika slēgta tālākai izmantošanai. Rūpnīca izgatavoja speciālas tilpnes, kuras salēja šķidros ražošanas atkritumus. Tas bija pagaidu lēmums, jo republikas Ministru Padome sprieda, kur noteikt vietu jaunai izgāztuvei. Bet, kā zināms, rūpnīcu slēdza, nesagaidot Ministru Padomes lēmumu. Starp citu, mums netika uzrādīts oficiāls dokuments par rūpnīcas slēgšanu.”

Mūsdienās atsevišķas ēkas tiek izmantots citiem nolūkiem, bet citas ir graustu stāvoklī.

Adrese:  Jelgava, Ganību ielas un Dobeles šosejas krustojumā  (koordinātes - 56.652501, 23.708356 )