23.08.22

Vendzavas ūdensdzirnavas (Venzavas ūdensdzirnavas)

 

                                                                   (2017.gada foto)

1932.gada “Valdības vēstnesis” raksta: “Jelgavas apgabaltiesas Ventspils apr. tiesu izpildītājs Jānis Daile paziņo, ka atcelta Verneram Pleinicam piederošo Ventspils apriņķa Ziru pagasta “Venzavas ūdensdzirnavas" pārdošana, kas nolikta
uz 1932. g. 30. novembri Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē.”

1946.gadā “Brīvā Venta” raksta: “Jautājums, kur šodien var samalt labību maizei, ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem jautājumiem Ventspils apkārtnes pagastu zemniekiem, jo Ventspilī zemniekiem maļ tikai izņēmuma gadījumos . Lošu ūdensdzirnavas nemaļ, Zūru un Vendzavas ūdensdzirnavas maļ tikai retos gadījumos, Užavas motordzirnavas nestrādā, bet Zlēku dzirnavās remonts. Dzirnavu Lāčplēša ielā 1 vadītājs sabraukušajieni malējiem mierīgi atbild: „Mēs šodien nemaļam. Atbrauciet pēc divām vai trim dienām. Varbūt tad dažiem samalsim". Lai tiktu pie maizes, atliek tikai vienīgā izeja — braukt 50—60 km garo ceļu līdz kaimiņu apriņķa Alsungas ūdens dzirnavām, kur dzirnavu darbinieki bez kaut kādām veltēm mals un bīdelēs katram atbraucējam, neliekot gaidīt.” 

Adrese: Ventspils novads, Ziru pagasts (koordinātes - +/- 57.167180, 21.676633 )