23.08.22

Lagzdienes muiža (Lagzdenes muiža, Lagzdienas muiža, Laxdienen, Laxdünen)


                                                               (2017.gada fotogrāfijas)

1965.gadā laikrakstā “Laiks” raksta:”Tagad es jūs iepazīstināšu ar Bizantijas ķeizaru ģimenes atvasi, Latvijas armijas kapteini baronu Šmidtu fon der Launicu, princi Igoru Komninu Paleologu, Teodosijas hercogu un Gothias ķeizariskā Konstantīna Sv. Jura bruņinieku ordeņa lielmestru," saka mājastēvs prof. Dr. A. Brūvers, kad Riodežaneiro mums pretim nāk gara auguma vīrs pelēkā uzvalkā, apgrieztām pabiezām ūsām, platiem pleciem, baltu, krunkainu seju, ko vēl krunkaināku padara smaids. “Labdien, lai dzīvo Latvija!" viņš roku sniegdams saka un piebilst: „Ja patīk — esmu vecs piltenietis. 1561. gadā mans sencis Jurgens nonācis Dundagā un kad dāņu princis Magnuss nopircis Piltenes bīskapiju, kļuvis par Magnusa staļmeistaru. Par to viņam uzdāvināta Feldhofas muiža, ap 3 km no Dundagas, kas vēlāk apmainīta pret Lagzdienes muižu Ventas krastā pie Piltenes." „Pēc ģimenes arhīva materiāliem," saka kapteinis, “Liepājas apgabaltiesa, kuras juridikcijā atradās mana dzimtā vieta, atzina, ka man tiesība saukties par baronu Šmidtu fon der Launicu Komninu Paleologu. Tā saucos arī savos Latvijas karadienesta dokumentos."

Mūsdienās muižas ēkas atjaunotas un ir privātīpašums.

Adrese: Ventspils novads, Piltenes pagasts, Lagzdiene (koordinātes - 57.176613, 21.737090 )