22.08.22

Vendzavas muiža (Venzavas muiža, Wensau)

 

                                                   (Laikā, kad pilī bija slimnīca, foto no interneta)

                                                                            (Fotografēts ap 2002.gadu)
 

                                                              (Fotografēts ap 2017.gadu)


 

                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Šo muižu kā pirmo dzimtmuižu 1723.gadā nopirka baroni Rennes. Pie mājas fasādes – ģerbonis. Netālu arī stallis un graudu kalte.

1936.gadā “Ventas balss” raksta: “Ventspils 2. iecirkņa miertiesnesis sodījis Vendzavas muižas pārvaldnieku, Vācijas pavalstnieku L. Katterfeldu ar 10 ls vai 3 dienām arestā par nepareiza Latvijas valsts karoga izkāršanu pie muižas strādnieku dzīvojamās ēkas. Karogā bijis nepareizs krāsu samērs, tas piestiprināts pie vienkāršas nekrāsotas kārts utt. Katterfelds policijai taisnojies, ka neesot zinājis noteikumus par valsts karogu.”

Savukārt 1939.gada “Ventas balss” raksta: “Vendzavas muižas centrs ar 56 ha zemes piederēja vācu diakonisu palīdzības biedrībai, kura tur bija iekārtojusi vācu tautības nespējnieku patversmi. Tagad visi nespējnieki jau izceļojuši uz Vāciju un arī pašai biedrībai iecelts likvidators. Vakar minēto īpašumu pārņemt uz vietas bija izbraukuši biedrības likvidators Jelgavas pilsētas valdes loceklis P. Bendrups, Ventspils-Talsu novada vec. agronoms K. Kreicmanis un Ziru pagasta valdes loceklis Brālītis. Par pārņemšanu sastādīja aktu un pagaidām īpašums paliks b-bas likvidatora rīcībā, bet paredzams, ka to savā īpašumā pārņems Vispārējā lauksaimniecības banka, kura tad tālāk lems par ēku un zemes izmantošanu. Uz īpašuma atrodas trīsstāvu dzīvojamā ēka un vairākas saimniecības ēkas. Ēkas atrodas nolaistā stāvoklī, pie kam dažas saimniecības ēkas tik tālu nolietojušās, ka būs jāplēš nost. Dzīvojamo ēku varētu izmantot pašvaldība vai arī kāda sabiedriska organizācija.”

1946.gada “Brīvā Venta” ziņo, ka Vendzavas muižā atvērta slimnīca ar 50 gultām. Vēlāk te atradās Ventspils zivju kombināta atpūtas bāze "Vendzava" (1992). Mūsdienās atjaunota un atrodas privātīpašumā. Pat normāli nav nofotografējama, jo priekšā sēta un lieli koki.

Adrese: Ventspils novads, Ziru pagasts (koordinātes - 57.178840, 21.675690 )