14.08.22

Kāņu muiža (Kahnhof, Kannhof) Ģibuļu pagastā

 
                                                (Fotografēts 2022.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kāņi bija sena muižiņa Kāņnieku novadā pie Kāņu ezera bijušā Pastendes pagasta Kalešu galā. Šis novads bijis patstāvīgs pagasts ar savu baznīcu un krogu, bet muižiņa vēlāk pārveidojās par zemnieku mājām. (no grāmatas “Jaunības zemē Pastendē”)

Patiesībā, meklējot šo muižu, nevienā kartē - ne senā, ne ļoti senā, šī vieta nav atzīmēta kā muiža. Bet tomēr iepriekšminētajā grāmatā tā pieminēta kā muiža. Tad lai nu būtu tā arī manā blogā.

Adrese: Talsu novads, Ģibuļu pagasts, Kāņi (koordinātes +/- 57.153700, 22.297397 )