21.02.21

Mazirbes laivu kapsēta

 


                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Izveidojusies pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad Padomju okupācijas armija centās ierobežot zvejniecību piekrastē, kā rezultātā laivām vairs nebija pielietojuma un tās novietoja piekrastes kāpās. Saglabājies nostāsts, ka robežsargi pat paši dedzinājuši laivas. Pēc cita nostāsta – PSRS robežsargi aizliedza seno tradīciju dedzināt vecās laivas Līgo vakarā. Pa ceļam uz laivu kapsētu no ārpuses apskatāms Lielais tīkl

Pēdējās koka laivas Mazirbes laivu kapsētā pievienotas 1976. gadā. Patlaban Mazirbē apskatāmi nepilni desmit zvejnieku laivu vraki, bet vēsturiski to bijis daudz vairāk. Laivas kārtu kārtām guldītas arī citos jūrmalas ciemos, bet tieši Mazirbes laivu kapsētā šodien tas ir visuzskatāmāk.

Adrese:  Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe (koordinātes - apm. 57.690072, 22.319292 )