21.02.21

Lejas mācītājmuiža (Lejasciema mācītājmuiža)

 

                                                                   (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1915.gadā izdotajā Konversācijas burtnīcā rakstīts, ka mācītājmuiža atrodas 3/4 verstis no baznīcas ar 9 un 1/2 rvietām zemes. Vienā no mājām no 1921.gada līdz 1925.gadam darbojās Lejasmiesta vidusskola, vēlāk ēdnīca un citas skolas telpas, tagad daļu mājas izmanto draudze. Otrā mājā no pēckara gadiem tautas nams. Šajā mājā lielākās pārbūves veiktas no 1956.gada jūnija dz 1957.gada novembrim, kad galvenokārt talku veidā būvēja 2 piebūves. Modernāka pārbūve veikta 2003.gadā.

Adrese: Gulbenes novads, Lejasciema pagasts, Lejasciems, Rīgas iela 20a