19.02.21

Mālpils skola

 

                                                       (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)


                                                                        (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)
 

                                                                (1930-to gadu foto)

Mālpils skolas ēka šobrīd ir katastrofālā stāvoklī. 1981./1982. mācību gads bija pēdējais šajā skolā. 1982.gadā atklāta jaunā skolas ēka un vecā pamesta nebūtībā.

Pēdējos gados ēkai bijuši vairāki īpašnieki, bet neviens neko nav darījis, lai ēku saglābtu.

1982.gada 3.septembra “Padomju jaunatne” raksta: “Vecā astoņgadīgā skola kopš 1899. gada devusi pirmo skolas maizi jau neskaitāmām mālpiliešu paaudzēm. Šodien, 1982. gada 1. septembrī, kad citā vietā — māla pakalnā pie vecu ozolu alejas — visas nākamās paaudzes gaida jaunā skolas ēka, ikviens Mālpils iedzīvotājs grib teikt sveikas vecajai skolai. Tāpēc vecāki atnākuši līdzi ne tikai pirmklasniekiem. Bet ne vien skolēnu vecāki ir šeit, ir arī vecmāmiņas un vectētiņi, kuri tāpat gājuši šajā skolā.  Atklādama mītiņu pie vecās ēkas, skolas partijas pirmorganizācijas sekretāre Ināra Bahmane rokās tur albumu, kurā ierakstīta šā gaišā nama vēsture. Bet pirms tam Mergupītes krastā bijusi ar salmiem apjumta ēka, kurā zināšanas guvuši divdesmit bērni. Tās ir aizvadītā gadsimta atmiņas, īsas, skopas ziņas, kuras sameklējuši novadpētnieki.”

2024.gada fotogrāfijās redzams, ka skolas ēka nav saglabāta, tā ir nojaukta.

Adrese: Mālpils, Mergupes iela 27