12.01.21

Piemineklis angļu karavīriem un jūrniekiem Jelgavas Meža kapos

 

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                (1930-to gadu foto)

Piemineklis Jelgavas Meža (Nikolaja) kapos angļu karavīriem un jūrniekiem, kas krituši vai miruši Latvijas teritorijā laikā no 1916.gada līdz 1919. gadam. Tas ir 4 metrus augsts, izveidots no betona angļu kara krusta formā, atklāts 1924. gada 9. novembrī. Tas izdzīvojis padomju okupācijas laikus un pēc tiem, ievērojot agrāko gadu tradīcijas, to novembrī turpina apmeklēt Lielbritānijas vēstniecības pārstāvji, lai noliktu pie tā ziedus.

“Latvijas kareivis” 1938.gada 12.novembrī raksta: “1924.gadā savāca un Jelgavas Nikolaja kapos apglabāja 36 pasaules kara laikā vācu gūstā Zemgalē un Kurzemē mirušos Lielbritānijas karavīrus un iesvētīja viņiem pieminekli. Pasaules kara pamiera noslēgšanas dienā — 11. novembrī ik gadus Jelgavā no Rīgas ierodas Lielbritāni jas sūtnis un Latviešu-britu biedrības un kluba vadība, lai noliktu vainagus pie an gļu karavīru pieminekļa un arī pie Jelgavas atbrīvošanas cīņās kritušo latviešu karavīru brāļu kapu pieminekļa tanī pašā kapsētā. Vakar kritušo karavīru godināšana bi ja ļoti svinīga. Jelgavā ieradās Lielbritā nijas sūtnis C h. W. Orde, militārais atašejs pulkv. Krokstons S. Wels, Latviešu-britu biedrības priekšnieks N. Malta, Latviešu-britu kluba priekšnieks V. Merfijs, Britu kluba priekšnieks K. Millers u. c. Kapsētā bija nostājusies 3. Jelgavas kājnieku pulka goda sardze ar orķestri. Pie abu tautu brāļu kapu krustiem un piemiņas plāksnēm dega sveces un pieminekļi bija rotāti baltiem rudens ziediem. Īsus dievvārdus noturēja Rīgas anglikāņu draudzes mācītājs P. Lintons un Jelgavas Nikolaja draudzes mācītājs O. Krauls. Pie abiem — angļu un latviešu karavīru pieminekļiem vainagus nolika sūtnis Ch. W. Orde, 3. Jelgavas kājnie ku pulka komandieris pulkv. Apsītis, Latviešu-britu biedrības un abu klubu priekšnieki un Latviešu-britu biedrības Jelgavas nodaļas priekšniece I. Geikina.”

Adrese: Jelgava, Meža kapi (koordinātes -  56.626020, 23.753627 )