02.12.20

Kliģenes muiža (Kliģes muiža, Gustawsberg, Gustavsberg, Kliggermuise, Kreyschau, Kreuschau) Zaubes pagastā

                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Tā bijusi neliela  muiža, kas sākotnēji piederējusi pie Jurgensburgas muižas. Izveidota starp 1638. un 1689.gadu. Nosaukumu Gustavsberg, iespējams, tā ieguvusi no īpašnieka Gustava Ādolfa Klota (von Clodt).
Kliģenes muiža atdalīta no Jurgensburgas muižas 1765. gadā, kad to iegādājies leitnants fon Goldbergs. 1803.gadā īpašnieces ir Kristiāna fon Kreiša (von Kreusch) un Hedviga fon Goldberga. 1820. gadā kā īpašnieks minēts kapteinis fon Kreišs. Līdz 1920. gada zemes reformai īpašums piederēja  fon Kreiša dzimtai, tāpēc muižas apzīmēšanai lietots vārds Kreyschau vai Kreuschau.
18.gadsimta beigās un 19.gadsimtā Kliģenē darbojās stikla kausētava ar 16 krāsnīm, kas ražoja logu stiklu. Stiklu kausēja lielā  rijā pie Kalējiem. Šī ēka nojaukta 20.gadsimta 80. gados. Kliģenē bija arī ūdensdzirnavas (dzirnavu ēka ir daļēji saglabājusies, apdzīvota).
20.gadsimta sākumā muižai bija 3 pusmuižas - Lībieši , Valdenburga, un Jaunā muiža.

Kungu dzīvojamā māja atradusies uzkalniņā starp Pilskalnu māju un Kliģenes Kalna māju, kur vēl tagad redzami pamati ar pagrabiem. 1842. gadā celtais muižas stallis tagad pārbūvēts dzīvošanai un saucas Pilskalni. Ēka ir no laukakmens mūra, ar pagrabu, tai bijušas divas kolonnas. Tagadējā Kliģenes Kalna māja ir bijusī muižas saimniecības ēka ar klēti vienā galā un pienotavu ar pagrabiem otrā galā. Pagalmā ir neliels dīķis. Rožzari ir pārbūvēta lopu kūts. Otrā pusē ceļam, kur Bitnieku mājas, bijušas vēl citas akmens mūra saimniecības ēkas, no kurām palikušas tikai drupas. Blakus pils pamatiem saglabājusies kāda neliela, apmesta dzeltena ēka ar muižām raksturīgām smailloku logu ailēm, kuras agrākā nozīme nav zināma.
Pie muižas apbūves ansambļa pieder arī ēkas kalna piekājē - Smidras (bijušais muižas krogs) un Kalēji (kuru laukakmens mūra saimniecības ēkā ar raksturīgo arkveida lodziņu laikam būs bijusi kalēja smēde). Līdz 1981.gadam kalna piekājē pie paša lielceļa, iepretim krogam, bija lielā muižas rija ar šķūni. Tajā vēlāk bijusi Pilskalnu saimnieka Ķirsīša akmeņkaļa darbnīca. Padomju okupācijas laikā tur glabāja minerālmēslus , kamēr ēka sagāzās. (Zaubes pagasts, 2005)

Adrese: Amatas novads, Zaubes pagasts, Kliģene (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.984762, 25.351858 )