02.12.20

Ķīves skola

 

                                           (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1937.gada jūlijā “Zemgales balss” raksta, ka “Vilces pagasta padome nolēma  grozīt Blankfeldes skolas tagadējo nosaukumu, jo tas neatbilst likumam par īpašumu nosaukumu latviskošanu. Blankfeldes skolu turpmāk
sauks par Ķīves skolu. Šajā pat gadā skola svinēja 100 gadu jubileju. Svinības notika Vilces skolas zālē, vienlaicīgi tika iesvētīts arī skolas jaunais karogs.

No 1964.gada Ķīves skolas ēkā atrodas bibliotēka. Daudzkārt mainīts tās nosaukums – no 1964.g. - Ausmas ciema 2.bibliotēka; no 1992.g. - Vilces pagasta 2.bibliotēka; no 1998.g. -  Vilces pagasta Blankenfeldes bibliotēka; kopš 2001.gada 6.septembra -  Vilces pagasta Ķīves bibliotēka. 

Adrese: Jelgavas novads, Vilces pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.370028, 23.547744 )