01.12.20

Brakšķu dzelzceļa stacija

 


                                                       (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
                                                                (1930-to gadu foto)

1937.gada 10.decembra laikraksts “Rīts” raksta: “Sestdien dzelzceļu virsvalde nodos lietošanā jaunbūvēto Brakšķu stacijas ēku posmā Jelgava - Tukums. Ēka celta pēc arhitekta Ozoliņa projekta. Ēku dekorē sienas izcilnis – sējējs. Jaunā stacija celta uz Līvbērzes, Bērzmuižas un Svētes pagasta robežām, 12 km no Jelgavas. No dzelzceļu virsvaldes ēkas atklāšanā piedalīsies tehniskās direkcijas civilbūvju daļas vadītājs inž. Blauss.”

Tajā pašā gadā “Zemgales balss” raksta: “Pirms diviem gadiem līvbērznieki sāka celt jaunu stacijas ēku Brakšķu pieturas punktā. Ēkas būvi sadalīja divos posmos. Būves darbu pirmo posmu izpildīja uzņēmējs Pētersons, bet otro — tas ir ēku būvi nobeidza uzņēmējs Šēfers. Ēkas būve izmaksājusi 24.000 ls. Uz atklāšanas svinībām no dzelzceļu virsvaldes bija ieradušies inž. Bļaus, inž. Pētersons, Jelgavas-, dzelzceļa administrācija, Jelgavas apriņķa lauku pašvaldības vecākais T. Dārznieks un daudzi apkārtējie iedzīvotāji. Garīgo aktu izpildīja mācītājs Romāns. Pārskatu par ēkas būvi sniedza inž. Pētersons. Pēc apsveikumiem viesi kopīgās pārrunās pakavējās pie bagātīg klāta vakariņu galda.”

Adrese: Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.661337, 23.538929 )