01.12.20

Glūdas dzelzceļa stacija

 

                                                                 (Stacijas ēka senāk)

                                                     (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

Šajā vietā 1887. gadā uz dzelzceļa līnijas Rīga—Jelgava—Mažeiķi tika atvērts pieturas punkts Palcgrāve , arī Falcgrāve.  Pirmā pasaules kara laikā pieturas ēka tika sagrauta. 1919. gadā pieturas nosaukums tika mainīts uz Glūda. Līdz ar līnijas Glūda—Liepāja atklāšanu 1928. gadā šeit tika izbūvēta stacija. Staciju mūrējis Miķelis Krūmiņš. Līdz 2001. gadam stacijā pieturēja dīzeļvilciens Rīga—Liepāja, bet līdz 2010. gada 15.februārim — dīzeļvilciens Rīga—Reņģe. 2020. gadā, pēc Reņģes-Mažeiķu posma atjaunošanas Lietuvā, Glūda atkal atjauno savu nozīmīgo statusu. Kravas vilcieni no šīs stacijas brauc gan Liepājas, gan Jelgavas, gan Reņģes jeb Mažeiķu virzienā. Cauri Glūdas stacijai kursē arī Rīgas-Liepājas maršruta pasažieru vilciens, kas te nepietur. Tiek risināts jautājums par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanu arī Mažeiķu virzienā.

Latvijas brīvvalsts laika presē aprakstīti  dažādi kuriozi  atgadījumi Glūdas stacijā un tās tuvumā. “Latvijas kareivis” 1928.gada aprīlī raksta: “18. aprīļa rītā pa dzelzceļa līniju Glūdas stacijas virzienā gāja kāda sieviete ietinusies lakatā. To panāca Rīgas-Liepājas vilciens. Neskatoties uz signalsvilpēm, sieviete no ceļa nenogāja. Vilcienu nācās apturēt. Noskaidrojot gājējas personību, tā uzdevās par 19 g. veco Lūciju Vasiļevsku no Salgales pag. Tidleju mājām un paskaidroja, ka gājusi uz Glūdu meklēt darbu. Vilciena tuvošanos nedzirdējusi, jo sargādamās no sniega ietinusi galvu villainē. Pašnāvību izdarīt neesot gribējusi.

1928.gada maijā “Latvijas kareivis” raksta: “Dobeles stacijā divi preču vagoni, vēja dzīti, sākuši ripot uz Glūdas stacijas pusi. Tā kā “bēgļus nevarēja vairs aizturēt, ziņoja uz Glūdu, kur stāvēja pasažieru vilciens un varēja notikt katastrofa. No Glūdas izsūtītie strādnieki vagonus apturēja 1 km no stacijas.

Tā paša gada jūlijā tas pats laikraksts raksta: “24. jūlija rītā pie Glūdas stacijas no ejoša vilciena izlēca kāds pasažieris, pie tam ilgāku laiku skrēja līdzi vilcienam un atkal ielēca vilcienā. Policijā, noskaidrojot trenētā skrējēja personību, tas izrādījās par Frici Ģertu no Rīgas jūrmalas. Policijā tas paskaidroja, ka no vilciena izlēcis, jo viņam izkritis papiross un to negribējis atstāt ceļa malā. Pret Ģertu sastādīts protokols.

Adrese: Jelgavas novads, Glūdas pagasts, Glūda (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.599817, 23.494714 )