16.10.20

Gaviezes muiža (Gaweesen)

 

                                                                 (Muižas pils senāk) 

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)

1936. gadā barona fon Kleista  muižas ēku pielāgoja skolas vajadzībām. Šī vēlā klasicisma  celtne, iespējams, celta 18. un 19.gadsimta mijā uz ordeņa pils pamatiem un nodedzināta 1905.gadā.  Pārbūvi veicis Berči. Kompleksā vairākas saimniecības ēkas. Gaviezes kultūras nams atrodas nevis muižas stallī, kā tas tiek rakstīts interentā atrodamos rakstos un grāmatās, bet gan muižas divstāvu klētī. Gaviezes senlietu krātuvē ir 1924. gada dokuments ar teritorijas plānu, kurā skaidri un gaiši rakstīts ka tā ir klēts. Muižas stallis nav saglabājies. Staļļa vietā ir uzcelta kantora ēka jeb pagasta māja. Parks – 3,6 ha.

Apejot apkārt skolai 2020.gadā, secināju, ka viena tās puse ir pilnīgi aizlaista un netiek kopta.  Es nedomāju pašu ēku, bet tieši apkārtni. Krūmi saauguši gandrīz kā savvaļā, sāk veidoties džungļi. Tie jau sāk aizsegt pirmā stāva logus, asfaltētais celiņš arī sāk aizaugt. Dīvaini, skola taču darbojas, otrā pusē viss kārtībā, tur ir labs sporta laukums, viss sakopts. Kādēļ tāda situācija izveidojusies, ka viena puse netiek kopta?

Adrese: Grobiņas novads, Gaviezes pagasts, Gavieze (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.500925, 21.279820 )