21.10.20

Aizputes vecie kapi (Aizputes Pilsētas kapi)

 

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Vecie kapi (bijušie Pilsētas kapi) atrodas Kapu ielā. Kā liecina uzraksti uz vēl palikušajiem, vecajiem metāla krustiem, tajos atdusas cilvēki, kuru dzīves gājums sācies 18.gadsimtā. Jaunas apbedījumu vietas šeit vairs neierāda, retumis apglabā kādu, kura dzimtai te bijis savs kapulauks. Šķiet, viens no pēdējiem apbedījumiem veikts 1996.gada vasarā, kad ārzemēs mītošā komponiste Dace Aperāne atveda savas mātes (Ilgas Štauveres dz.Rozenbahas) mirstīgās atliekas. Viņa dzimusi 1932.gadā Aizputē un Otrā pasaules kara beigās ar vecākiem devusies emigrācijā. Nu viņa mūža dusu radusi līdzās piederīgajiem. Kapsētu ierīkojot, tā bija paredzēta divām draudzēm - luterāņu (lielākā daļa) un pareizticīgo (dienvidrietumu sektors). Taču gadu gaitā kārtu un tautību atšķirības ir izzudušas. Te atdusas 20.gadsimta sākuma Aizputes cietumā nomocītais LSDSP Liepājas organizācijas propagandists, 17 gadus vecais skolnieks Alfrēds Strautiņš un Piektā gada nemiernieku nošautais Kazdangas barona Manteifeļa uzticamais kalpotājs Kārlis Prillers, kurš sargāja aizbēgušā barona mantu no nemierniekiem. Kad barons atgriezās, viņš pateicībā lika izveidot tādu kapa vietu, kas tik ātri nepazustu. Uz kapa, kas pārklāts ar masīvu cementa lējumu, bez dzimšanas un miršanas datiem lasāms, ka te Dieva mierā dus Kazdangas Manteifeļa uzticamais kalpotājs, klāt Bībeles pants:«Esi  uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības kroni.» Šajā kapsētā atdusas virsskolotājs un ķesteris Aleksandrs Rozenšteins, kurš daudz laba darījis pilsētas garīgā klimata veidošanā. Te arī folklorista, tulkotāja un dzejnieka Friča Brīvzemnieka piederīgo (Treilandu) atdusas vieta, ko iezīmē masīvs melna marmora obelisks, uz kura lasāms:«Mūžam nesadrups tas piemineklis, ko caur pašaizliedzīgu mīlestību tēvs māmiņa cēluši pateicīgo bērnu sirdīs.» Šeit arī viena no Aizputes izpildkomitejas priekšsēdētājiem – KārļaTeihmaņa kaps.” (Mirdza  Birzniece, “Aizpute”)

Jāpiemin, ka 2020.gadā redzami daži apbedījumi, kas veikti arī 2000.gadā un vēlāk.

Adrese: Aizpute, Kapu iela un Jura Mātera iela 1B


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.