16.10.20

Dižstroķu muiža (Strocken, Strohken)

 

                                                       (Dižstroķu muižas pils senāk)                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pils un muižas saimniecības komplekss veidots ilgā laika posmā kopš 17. gadsimta vidus. Muižas pils celta 18. gadsimta beigās, tās bijušo atrašanos vietu var noteikt pēc lielceļa malā esošās brīvās lauces. Līdz mūsdienām saglabājies 5 hektārus lielais muižas parks, atsevišķas dzīvojamās un saimniecības ēkas. Lauces dienvidu nogāzē pils priekšā atradās vairākas strūklakas. Saglabājušies daži to baseini, kas tagad atrdodas pa kreisi no piebraucamā ceļa un ir aizaugoši dīķi. No muižas aprakstiem zināms, ka ziemā baseinos tika sašķūrēts sniegs, lai ilgāk pietiktu ūdens strūklaku darbināšanai.

Dažādos laika posmos tā piederējusi Blombergu, Ofenbahu u.c. dzimtām.

Adrese: Durbes novads, Vecpils pagasts, Dižstroķi (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.630220, 21.564072 )