21.10.20

Dubeņmuiža (Dubeņu muiža, Dubbenhof)

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1920-os gados te bijusi  “Dubeņu muižas piensaimnieku sabiedrība”, kas 1934.gadā likvidēta. Pēc tam 1935.gada preses izdevumos var lasīt, ka novembrī Aizputes pag. Dubeņu muižas īpašniekam Meieram Grušlavskim, kas dzīvo Liepājā, nodega par pilnu vērtību apdrošināts labības šķūnis. Muižas rentniekam Mavšam Baskindam sadega 100 vezumi neizkultas labības un 19 vezumi sēklas āboliņa.

1944.gada “Kurzemes vārdā” Aizputes apriņķa veterinārārsts Dambergs informē: “Izlaižot lopus ganos, šopavasar Aizputes apriņķī vairākās vietās Aizputes, Dzērves un Gudenieku pagastos parādījusies indīgā lopu muša, no kuras kodieniem saslimuši vairāki govslopi. Visvairāk indīgā muša Izplatīta Dubeņu muižas apkārtnē, kur mušas kodienu dēļ likvidētas divas govis.”

Adrese: Aizputes novads, Aizputes pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.699484, 21.446308 )