22.10.20

Dunalkas baronu kapenes

                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                         (Fotografēts 2017.gadā)


Kapenes iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Ievērojamākais kapenēm - piramīdas idejas tiešs iemiesojums Latvijā. Tām ir īstas piramīdas forma, kuras priekšā pievienots monumentāls portāls ar divām nišām un frontonu. Portāls ir klasicisma stilā, bet kapličas iekšpuse visai romantiska. Piramīda pārtop cilindriskā telpā, kuras biezajos mūros trīs rindās likts pa 14 radiālām nišām zārku novietošanai. Telpiskā iecere ir fascinējoša. Kapliča tagad atrodas kritiskā stāvoklī, patreiz netiek izmantota un apsaimniekota, jo ēkai nav sakārtotas īpašuma tiesības. Tomēr, neskatoties uz to, ka kapenes ir katastrofālā stāvoklī, tās ir vērts apskatīt. Netālu no tām ir izveidots stends, kurā sīkāk aprakstīts par kapenēm un ir redzama fotogrāfija, kas ļauj saprast, cik tās ir bijušas diženas. Nav nekādu ziņu, kas un kad noticis ar nišās novietotajiem zārkiem. Vienīgā informācija, ko var atrast 1937. gada 27.jūnija ‘’Kurzemes vārdā’’, ir raksts Necienīgs ‘’varoņdarbs’’. ”.....Jāņos daži iereibuši jaunieši kapličā pastrādājuši necienīgu ‘’varoņdarbu’’. Viņi uzlauzuši kapličas durvis, sadauzījuši vairākās nišās novietotus zārkus un kādā nišā pat no zārka atliekam sakūruši uguni, sadedzinādami  zārku ar tanī esošo ģindeni.’’

Man gadījās pie kapenēm būt 2017.gadā un 2020.gadā. Varbūt tāpēc, ka 2017.gadā biju laikā, kad kokiem nav lapu un nav nezāļu,  varbūt tāpēc, ka apkārtne tomēr bija attīrīta, bet kapenes vēl bija pieejamas un arī redzamas no attāluma. 2020.gadā, lai arī tās skaitās valts aizsargāts kultūras piemineklis, tām piekļūt nav iespējams, jo tās ieaugušas tādos brikšņos,  ka tikai zinātājs caur tiem var saskatīt dažas mūra atliekas. Kaut arī gabaliņu pirms kapenēm novietots informatīvs stends par tālāk apskatāmām kapenēm, tās nav ne redzamas, ne pieejamas.

Adrese: Durbes novads, Dunalkas pagasts (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.668077, 21.379997 )