16.10.20

Aizputes veselības kopšanas punkts (Slimokases nams, dispansers, slimnīca)

 


                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pilsētas valde gatavojās jaunas slimnīcas atvēršanai. Šim nolūkam 1935. gadā iegādājās piemērotu ēku, bet tās iekārtošana prasīja lielus līdzekļus, kuru pilsētas rīcībā nebija. Latvijas Sarkanais Krusts un apkārtējās lauku pašvaldības tika aicinātas palīdzēt īstenot nodomu.
Tā bija ēka toreiz Pils ielā 1, dēvēta par Slimokases namu. Ēka celta 30. gadu sākumā, bet līdzekļu trūkuma dēļ līdz galam neizbūvēta. Tika savests kārtībā tās labais spārns, un 1935. gadā tajā atklāja Latvijas Sarkanā Krusta Veselības kopšanas punktu bērniem un skolu jaunatnei. Pilsētas galva J.Jirgensons ziņoja, ka telpas bija glīti izremontētas un piemērotas minētajām vajadzībām, ierīkots ūdensvads un sagādātas atbilstošas mēbeles. Veselības kopšanas punkts ātri iemantoja plašu ievērību, un to sekmīgi vadija E. Dankerovica, pēc viņas - Aizputes rajona ārsts D. Čakārnis. Labiekārtoja arī ēkas apkārtni. Kailā kalnā pie grantsbedrēm celto namu 1937. un 1938. gadā Meža dienās sāka apņemt stādījumi. Egļu dzīvžoga atliekas, ceriņu rinda ceļmalā un vecās ābeles saglabājušās no tiem tālajiem 30. gadiem. Apzaļumošanu un apkārtnes izkopšanu sekmīgi turpināja ārstes Ritas Drulles vadībā, kad te bija iekārtots Prettuberkulozes dispansers.

Adrese: Aizpute, Pils iela 3