14.10.20

Aizputes šaursliežu dzelzceļa ēka

 


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                               (1917.gada foto)

Tas bijis privāts dzelzceļš, kas būvēts 1898.-1900.gadā. 1916.gadā pagarināts līdz Saldum. Sliežu platums 1000 mm. Likvidēts pēc 1950.gada. Vēl 1950-to gadu beigās vasarās dzelzceļa satiksme notika divreiz dienā, svētdienās - trīsreiz. Braukšana ilga apmēram divarpus stundas (atiet no Aizputes pulksten 5.24 un 17.00, pienāk Liepājā 7.50 un 19.30; atiet no Liepājas 8.52 un 21.20, pienāk Aizputē 11.37 un 23.44). XIX gs. beigās celtajai Aizputes stacijai līdzās atradās bufetes ēka, kas nav saglabājusies. Pēc dzelzceļa likvidēšanas stacijas ēkā ierīkoja dzīvokļus, kas tur ir joprojām. Nams privatizēts. Sliedes sen demontētas. Uzbērumu izmanto gan par kājceliņu, gan braukšanai, kā nu kurā posmā, jo noārdīti dzelzceļa tilti. Citviet tas pilnīgi iznīcināts. (Mirdza Birzniece, “Aizpute”)

1926.gadā pa šo dzelzceļu Aizputē ieradies Rainis.

Adrese: Aizpute, Piestātnes iela 10