14.10.20

Aizputes muiža (Hasenpoth)

 

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmais muižas īpašnieks ap 1562.gadu bija Kurzemes hercoga padomnieks Gerhards Nolde. Pēdējais īpašnieks bija Pauls fon Renne.  

Kungu nama jeb jaunās pils būve datējama ar 1760. – 1762.gadu. No 1921.gada – ģimnāzija. Pašreiz ēkā izvietots Aizputes novadpētniecības muzejs. 

Laukakmeņu mūra velvju tilts pār Tebru Aizputē, Liepājas ielā ir vispamatīgākais un vecākais tilts Aizputes pilsētā. Tilts uzbūvēts 1907. gadā, projektējis inženieris Karro un cēlis uzņēmējs Folksdorfs, bet tā akmens margu izveidi finansējis Kazdangas barons Karls Vilhelms fon Manteifels.

Aizputes luteriskās draudzes baznīca un bijušais pilsmuižas ēku komplekss veido vienotu pilsētbūvniecisku ansambli ar ūdens dzirnavām, dīķi un dambi uz Tebras upes.

Adrese: Aizpute, Skolas iela 1 un apkārtne