14.10.20

Aizputes Sv.Jāņa luterāņu baznīca

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Baznīckalnā bijusi Doma baznīca un kalpojusi tikai domkapitula vajadzībām. Dievnams tika celts pēc tam, kad, ieņēmuši kuršu pili, vācu iekarotāji nostiprinājās tajā un kalnā pacēlās Kurzemes bīskapijas domkapitula  mītne. No tās līdz mūsdienām stipri pārbūvētā veidā saglabājusies vienīgi baznīca, kas celta no 1252. līdz 1254.gadam. Līdz XVI gs. tajā sludināja katoļticību, bet XVI gs. luterticīgais hercogs Magnuss baznīcu līdz ar visām ēkām un īpašumiem nodeva evaņģēliski luteriskai draudzei, un 1571. gadā Aizputē ieradās pirmais luterāņu mācītājs Joahims Remlings, kurš te nostrādāja 43 gadus. Vēl par mācītājiem bijuši: mag. Bernhards Harders (1614-1639), Andreass Mellers (1640-1671), Melhiors Bilterlings (1672-1696), Johans Kedinks (1697-1709), mag. Ādolfs Grots (1710-1711), Francis Joahims Simsons (1711-I7I7). Andreass Johannidis (1717-1729), Hristofers Ludvigs Rozenbergers  (1730-1741), Fridrihs Dullo (1742-1743). mag. Dāvids Šeinefogels (1743-1795), Fridrihs Ulrihs Dāvids Aušīckis (1796-1800), Fridrihs Bernhards Vilhelms Volters (1809-1833), Johans Georgs Goldmanis (1835-1867, uzrakstījis plašu baznīcas hroniku), Kārlis Johans Eduards Vikbergs (1867-1884), Fridrihs Vilhelms Ādolfs Beitners (1885-1886), Ernests Aleksandrs Urbāns (1887-1905), Hermanis Roberts Zeilers (1906-1930) un Valters fon Hiršheits (1931 -1939).
Baznīca vairākkārt pārbūvēta (XVII, XVIII un XIX gs.), līdz ieguvusi tagadējo neogotisko izskatu. Senā dievnama atliekas meklējamas ēkas austrumu pusē. Tornis celts XVIII gs. 30. gados (sākumā bijis zemāks par baznīcu) un atjaunots reizē ar baznīcas iekšējo pārbūvi 1860. gadā, kad ieguvis pašreizējo izskatu. Tajā esošais zvans darināts Vācijā 1589. gadā. Vēl XX gs. 30. gados baznīcā dievkalpojumi noturēti atsevišķi vācu un latviešu draudzei. Pirmais latviešu tautības mācītājs Oskars Sakārnis sācis sludināt tikai 1931. gadā. Pēc viņa - Dāvids Grauds (1936-1944) un Roberts Krontāls (1944-1946). Baidoties no represijām, pēc kara mācītāji netika reģistrēti. Ir zināms, ka draudzē ilgāku vai īsāku laiku kalpojuši Alberts Bērziņš, Juris Vilāns. Jūlijs Gailis, Jānis Gustiņš (1962-1969) un citi. No 1971. gada - Sigurds Sproģis.
Baznīcā atrodas XVI gs. otrajā ceturksni veidota kapa plāksne Kurzemes bīskapam Heinriham Bazedovam, kurš miris Aizputē un apbedīts baznīcā. (Uz plāksnes latīņu valodā rakstīts: «Dieva mierā aizgājis cienījamais tēvs Heinrihs Bazedovs, no Dieva žēlastības Kurzemes bīskaps 1501-1523».) Uzmanību piesaista senie būvformu elementi, ērģeles (V. Zauers, 1904), gleznas «Kristus Ģetzemanes dārzā» (J. L. Eginks, 1833) un «Krustā sistais» (F.Valters. 1864), svečturi un piemiņas zīme kritušajiem aizputniekiem (K. Zemdega, 1938).  Gleznu «Kristus debesbraukšana» (1893), kuras autors, iespējams, bijis J. Rozentāls, nozaga 1990. gada 14.jūnijā. Baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Mūsdienās par Jāņa baznīcu sauc dievnamu Baznīckalnā, taču senatnē Jāņa baznīca bija Aizputes lauku draudzes baznīca, kas atradās tagadējā Atmodas ielas 14. nama vietā.” (Mirdza Birzniece, “Aizpute”)

Adrese: Aizpute, Liepājas iela (tā kā Blogspot savā jaunajā versijā kopš 2020.gada oktobra liegusi iespēju kartē atzīmēt precīzu objekta atrašanās vietu, publicēšu koordinātes šeit – 56.720944, 21.599444)