17.09.20

Susējas pamatskola

                                                   (Pamatskola senāk, vēl neapmesta)

                                                                (2019.gada foto)

Skola Susējas pagastā dibināta 1842.gadā, bet atradās tai nepiemērotās telpās - saimnieku mājās un kroga ēkā. Šo skolas namu pagasta pašvaldība uzcēla 1901.gadā. Skola darbojās līdz 1965.gadam, pēc tam dažus gadus pansionāts. Arī dzīvokļi. Tagad tukša un it kā izlikta pārdošanā.

“Latgales vēstnesis” 1937.gadā raksta: “Susejas pag. 6-kl. pamatskola ar 80 skolēniem ir mazākā Ilūkstes apriņķī. Svētdien arī šī skola pieredzēja lielu svētku dienu. Svinīgā pamatskolas izlaiduma aktā ieradās Ilūkstes apr. tautskolu insp. K. Upītis ar skolu valdes darbiniekiem. Tautskolu inspektoru pie skolas sagaidīja skolēnu špaleras ar nacionāliem karodziņiem. Skolas zāle bija pušķota bērzu meijām. Svinīgā izlaiduma aktā kuplā skaitā bija pulcējušies bērnu vecāki. Kājās pieceļoties un visiem dziedot «Dievs sargā mūsu tēvu zemi", zālē ar nacionālo karogu priekšgalā  iesoļoja skolas absolventi. Aktu ievadot īsu uzrunu teica skolas pārzinis J.Šīmanis. Pēc tam izjustus novēlējumus skolu beigušiem izteica un valdības balvas izdalīja  tautskolu insp. K. Upītis. Centīgākais absolvents Jānis Melderis saņēma kāda nezināma labdara ziedotu balvu — skaistu grāmatu. Kad absolventi bija saņēmuši balvas un diplomus, skolas korim dziedot dziesmu “Zeme mūsu laime", tie nacionālo karogu nodeva glabāšanā 5. klasei. Uz skolas pārziņa uzaicinājumu svinīgā akta dalībnieki ar “Lai dzīvo" sumināja valsts prezidentu, izglītības ministru un valdību. Akta noslēgumā tautskolu inspektors pasniedza skolas pārzinim — J. Šīmanim piešķirto Triju zvaigžņu ordeni. J. Šīmanis Susējas pamatskolā darbojas jau 30 gadus. Bez sava tiešā jaunatnes audzināšanas darba viņš rosīgu līdzdalību ņem vietējā sabiedriskā dzīvē. Aktu noslēdza “Dziesma brīvai Latvijai”. Tad viesi apskatīja skolēnu rokdarbu izstādi.”

Adrese: Aknīstes pagasts, Susēja

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.