16.09.20

Sunākstes pamatskola


                                      (Fotografēts 2020. un 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ieraksts Sunākstes pamatskolas pamatos liecina, ka skola uzcelta 1879.gadā būvuzņēmēja Jēkaba Ozoliņa vadībā, un 1879.gada 15.oktobrī skola, saukta par Lielsunākstes - Piksteres pagasta skolu, sākusi darboties. Skolas pārzinis ir Pēteris Brunovskis.Skolā mācās 119 skolēni. Skolai pagasta pašvaldība piešķir 14,5 ha zemes, tiek izveidoti divi augļudārzi un parks, kur skolēni sastāda kastaņas un ozolus.
1891. gadā par skolas pārzini kļūst Pauls Eihe. Skolēni P.Eihi atceras kā ļoti stingru skolotāju, labu galdnieku, šo amatu viņš mācījis arī skolēniem.
1903. gadā atkal mainās skolas vadība. Pauls Eihe no skolas aiziet, un par skolas pārzini pagasta valde ievēl Ernestu Milleru. E. Millers sunākstiešu atmiņās paliek ne tikai kā ilggadīgs skolas vadītājs, bet arī aktīvs pagasta sabiedriskās dzīves organizētājs. Viņa laikā nodibinās un darbojas Sunākstes krājaizdevumu sabiedrība, bibliotēka, pieaugušo koris, pūtēju orķestris, tiek organizētas teātra izrādes. Koris piedalās VI Vispārējos dziesmu svētkos Rīgā.
Kad Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā Sunākstei tuvojas karadarbība un iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās uz Vidzemi, skolā ir kara slimnīca. E.Millers evakuējas uz Tulu, bet 1918.gadā viņa vadībā skola atsāk savu darbību. Skolotājs E. Millers miris 1929. gada 7. jūlijā, apglabāts Baznīcas kapos. Pēc viņa par skolas pārzini ievēl Annu Milleri. 1934.-1935.gadā notiek skolas pārbūves darbi.
No 1936.līdz 1941. gadam par skolas pārzini strādā A. Briedis. Viņš vada arī Sunākstes 50.mazpulku.1940.gada 6. jūnijā Sunākstes pamatskolu apmeklē Kārlis Ulmanis un pateicas A. Briedim par labu darbu.
Četrdesmitajos gados arī skolu skar padomju represijas, vairāki skolēni skolu nepabeidz, jo tiek izvesti. Kara laikā skolas telpās ir kara slimnīca.
1944. gadā skolas vadīšana, mācību atjaunošana tiek uzticēta Žanim Vīksnam. 1950. gadā iestādīts jauns ābeļdārzs skolas ziemeļu pusē. Skolā ir bišu drava, darbojas jaunie naturālisti. Mācību un audzināšanas darbs norit atbilstoši tā laika ideoloģijai. Labus panākumus skolēni gūst sportā - vieglatlētikā, slēpošanā.1963./64. m. g. ar lielu sabiedrības atbalstu pie skolas uzbūvēts sporta laukums.
1979. gadā skola svin pirmo lielo jubileju – skolas simtgadi. Sunākstiešus pensionētais direktors Ž. Vīksna iepriecina ar pētījumu ,, Sunākstes skolas hronika''.
1989. gada 1. septembrī virs skolas sāk plīvot Latvijas karogs.
Deviņdesmitie gadi ir pārmaiņu laiks valstī, izglītībā un arī Sunākstes pamatskolā. 1992. gada 4. februārī tiek atjaunots 50. Sunākstes mazpulks. Mazpulku vadīt uzņemas skolotāja Elga Miķēna, bet no 1993.gada skolotājas Gundega Šķietiņa un Ilona Rauza.
Skolas deju kolektīvs gūst panākumus skatēs, piedalās Dziesmu un deju svētkos Rīgā.
2008./2009. gadā skolā veikti renovācijas darbi - nomainīti skolas logi, labiekārtotas skolas telpas, iegādātas jaunas mēbeles.  Diemžēl 2020.gadā nolemts skolu slēgt.

Adrese: Jaunjelgavas novads, Sunākstes pagasts, Sunākste