16.09.20

Sunākstes Latvijas neatkarības cīņās kritušo apbedījuma vieta

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kapa vieta atrodas pie Sunākstes baznīcas Stenderu kapu kalnā. Uz apmales rakstīts – Latvijas atbrīvošanas karā krituši Artūrs Mantnieks un Jūlijs Sloka. Kapa vieta pilnībā aizmirsta, nekopta, lai gan tai vienmēr jāiet garām katram, kas dodas uz Vecā Stendera kapa vietu. Arī pie muižkunga Bēra meitas Angelas fon Bēras kapa vietas atjaunots piemineklis. Pie abiem pat novietoti skaidrojoši stendi. Bet uz šī vientuļā kapiņa nav ne ziediņa, ne svecītes, par pieminekli vai stendu pat nerunājot.

Adrese: Viesītes pagasts, Stenderu kapu kalns