02.09.20

Mazjumpravas muiža (Mazāmuiža, Klein Jungfernhof) Birzgales pagastā                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Atrodas Daugavas otrā krastā, iepretim tagadējām Dzelmēm, agrāk - Lieljumpravas muižai. Tur bijušas arī ūdensdzirnavas, kas tagad kartē nosauktas par Daugavas dzirnavām.
Vaida Villeruša 2004.gadā “Latvijas vēstnesī” raksta: “Gandrīz puse no Lieljumpravas pagasta atradās kreisajā krastā, to sauca par Mazjumpravu (mūsu dienās tā pievienota Birzgalei). Par šo Vidzemes daļu Kurzemes pusē Andrejs Pumpurs raksta: “Kur Kazamačkas straume Daugavā krāc un laiviniekiem lielas pūles dara vasarā mazā ūdenī augšā tikt, kādas septiņdesmit verstis no Rīgas, atrodas Kurzemes pusē Daugavai zemes gabals, kurš pieder pie Vidzemes, pie Lieljumpravmuižas pagasta. (..) Šinī apgabalā priekš pārdesmit gadiem atradās pusmuiža, dzirnavas, divi krogi un divdesmittrīs zemnieku un trīs mežsargu mājas, bez tam vēl muižas daļā lieli meži - sili, purvi, vēres un tīreļi. (..) Daugaviešu mājas stāvēja Daugavas malā bieži vienas pie otrām un izskatījās kā gara sādža Jaunjelgavas lielceļa malā, no Lindes Robežukroga sākot līdz pusmuižas dzirnavām...” Mazā upīte Kašurga starp Lindes un Mazjumpravas pagastiem tādējādi ir arī robeža starp Vidzemi un Kurzemi. Pie robežas ir kalns, ko sauc par Robežkalnu, vairākas mājas ar robežu vārdiem: Kalna Robežnieki, Lejas Robežnieki, Robežnieki, Robežkrogs. Pumpurs raksta: “Daugavas malā, kur straujā Kazamačkas straume beidzās, starp Lindes un Lieljumpravas muižas robežām, Kurzemes pusē uz paša krasta atrodas krogs, kuru sauc par Robežkrogu.” No tā paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu, Vidzemes pusi. Kādreizējais ceļš tagad ir zem ūdens, taču vieta, kur ceļa līkumā bijis Robežkrogs, vēl zināma.”

Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts