02.09.20

Zalves baznīca


                                                                 (2018.gada foto)
                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Zalves baznīca celta gotiskā stilā no 1851. līdz 1855. gadam ar 290 sēdvietām un iebūvētām četru reģistru ērģelēm. Draudzē kalpojuši deviņpadsmit mācītāji, pirmais latviešu tautības mācītājs bijis Nikolajs Plāte.
1950. gadā Zalves draudze piespiedu kārtā tiek likvidēta, dievnams tiek pamests un neapsaimniekots.
2006. gada janvārī Sēlijas rakstniecei Lūcijai Ķuzānei rodas ideja atjaunot baznīcu. Ideju atbalsta Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Zalves pagasta Goda pilsonis Andris Guļāns. Tiek rīkoti koncerti, talkas, ļaudis saziedo naudu. 2007. gada septembrī baznīcas atjaunošanas tehniskais projekts, kas tapis par saziedotajiem 3000 latiem, iesniegts apstiprināšanai būvvaldē.
2013.gadā staburags.lv raksta: “Pirms kāda laikā interneta vietnē ss.lv bija ievietots sludinājums par apmēram 50 hektāru liela Zalves mācītājmuižas zemesgabala pārdošanu kopā ar baznīcas drupām. Vai tiešām kāds pārdod zemi kopā ar dievnamu, kuru zalvieši savlaik jau sāka atjaunot?
Draudzes mācītājs Aldis Pavlovičs un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš stāsta, ka viss ir mazliet citādi nekā to atspoguļoja Latvijas Televīzijas raidījums “De facto“.
Kādreiz iniciatīvas grupa vēlējusies dievnamu atjaunot, tika rīkotas talkas un koncerti.  Ziedojumos savākts 3700 latu, lielākā ziedotāja bija ārzemju latviete Velta Auzāns. Izstrādāts pat dievnama atjaunošanas tehniskais projekts, un toreizējā Aizkraukles rajona padomes būvvalde to apstiprināja. Taču sākās krīze, un process apstājās. Lielāko daļu naudas draudze bija iztērējusi tehniskā projekta izstrādei, un kontā palika tikai 700 latu. “Iniciatīvas grupa sprieda, ko darīt ar atlikušo naudu, varbūt to atdot Neretas baznīcai? Tomēr naudu paturējām. Vēlāk 400 latu izlietojām baznīcas teritorijas iežogošanai un sakopšanai. Pārsteidza iedzīvotāju dažādā attieksme — vieni kopa, citi postīja, bija salauztas durvis, kāds teritoriju bija izrakņājis un meklējis dārglietas. Tagad draudzes kontā vēl ir 300 latu,” stāsta Aldis Pavlovičs. “

2020.gada vasarā pie baznīcas nevar pat piekļūt. Tā ir ieaugusi brikšņos tā, ka to pat cauri nevar saskatīt.

Adrese: Neretas novads, Zalves pagasts, Zalves baznīca