30.09.20

Ķirupes muiža (Kirupenhof)


                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muižas īapšnieks Voicehs Jans Plāters-Zībergs (1842-1900).  Viņa ģimenē bija 9 bērni. Viens no viņiem, Ādams Ludviks (arī Voiceks, Adlerts), bija Ķirupes pēdējais dzimtkungs. Miris 1922. gadā jūlijā. Ģimenē nebija tiešo mantinieku, tāpēc laikrakstā "Valdības Vēstnesis" 1923. gada aprīlī tika izsludināta pieteikšanās uz mantojumu 6 mēnešu laikā. Šajā laikā jau noritēja muižas zemju sadalīšana jaunsaimniecībās. Pirmie sludinājumi presē par to bija 1922. gada decembrī, kad tika izskatīti jautājumi par Ķirupes muižas zemju piešķiršanu Augšguļanu ciema jaunsaimniecībām.

Adrese: Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ķirupe