30.09.20

Kazimirišķu muiža (Kasimirischek)

                                                                 (Muižas pils senāk)

                                           (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža atradās blakus Pilskalnes muižai  un bija ar to saimnieciski saistīta. Kazimirišķu muižas kungu māja celta Tjūdoru neogotikas stilā un pabeigta 1878. gadā. Ēka sastāvēja no diviem atšķirīgu izmēru būvapjomiem, kurus vienoja vienstāvīgs korpuss. Fasādes bija rotātas ar stilam atbilstošām dzeguļu joslām un robotām karnīzēm. Muižā saimniekoja Janīna Plātere-Zīberga. Pirmā pasaules kara laikā muižas ēkas tika iznīcinātas. Muižas nosaukums cēlies no grāfa Jana Kazimira Juzefa Plātera-Zīberga (1808-1876) vārda. Mūsdienās saglabājies vienīgi Kazimirišķu muižas parks.

Adrese: Ilūkstes novads, Pilskalnes pagasts, Kazimirišķi