30.09.20

Ķirupes vējdzirnavas

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                      (Tās pašas vējdzirnavas senāk)

Dzirnavas ir Daugavpils novada aizsargājamais kultūras mantojums. Īpaši aizsargātas tās gan neizskatās. Nekas daudz kas no tām nav palicis pāri.

Adrese: Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ķirupe