05.08.20

Veczvārdes muiža (Zvārdes muiža, Žvārdes muiža, Schwarden)

                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Muiža veidojusies 16.gadsimta beigās. Kurzemes hercogs 1561.gada to iznomājis Georgam fon Siburgam (Syburg) un viņa mantiniekiem uz mūžīgiem laikiem. 19.gadsimta vidū muižu pārvaldījis barons Fridrihs fon Ašebergs. Tad šeit dibināta pirmā zemkopības skola Latvijā. 1876.gadā grāfs Konstantīns fon Pālens iemainījis savu mežu pret valstij piederošo Veczvārdes muižu un Veczvārde kļūst par privātīpašumu. Grāfa dēls Konstantīns fon Pālens bija pēdējais muižas īpašnieks. 1920.gadā viņam to atsavināja kā plašu un bagātu īpašumu. Pie Veczvārdes piederēja arī Rīteļu un Laviešu jeb Lavīzes pusmuižas, Galamuiža un Biļļu krogs. (I.Ančevska, I.Haruna “Saldus novads”)
Pirms Otrā pasaules kara Veczvārdes centrs bija sabiedriski aktīva vieta Zvārdes pagastā. Centra apbūvē ietilpa gan privātās, gan sabiedriskās, gan ražošanas ēkas. Centrs atradās vairāku svarīgu ceļu krustojumā. Te atradās Zvārdes Tautas nams, Zvārdes muiža ar pili, Lāča privāttirgotava, pienotava ar piecām pakļautām krejotavām Puijās, Zauros, Jaunseržos, Jumpravaišos un Striķos. Muižas pilī atradās pasta centrāle un ārsta pieņemamās telpas, pretī pilij atradās Behmaņa aptieka. Tas viss izpostīts okupācijas armijas poligona ierīkošanas laikā. Mūsdienās te vairs nav ne māju, ne svarīgu ceļu, apkārt plešas aizaugušas teritorijas, kurās caur brikšņiem tik tikko saskatāmas tautas nama un pils drupu atliekas.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts