05.08.20

Jaunzvārdes muiža (Jaunžvārdes muiža, Neu Schwarden)

                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Sākotnēji  tā bija Kurzemes hercogistes īpašums. Pie muižas piederējis arī Lāmas krogs. Mūsdienās ap to vietu atrodas SIA “Jaunzvārde”,  apkārtne sakopta.  Muižas ēkas nav saglabājušās.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts