05.08.20

Ķeņču muiža (Ķeņķu muiža, Kenzhof) Džūkstes pagastā


                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Maza, nolaista muiža, kas pieder Pienavai. Mužas ēkas šobrīd sabrukušas, un tikai iespējamās kalpu māju drupās labi saskatāmas manteļskursteņa paliekas. (Tukuma novada kultūrvēsture, 4.sējums)

Adrese: Tukuma novads, Džūkstes pagasts, Džūkste