11.08.20

Asares skola

                                                (Pirmā Asares skolas ēka, 2016.gada foto)
                                                (Otrā Asares skolas ēka, 2020.gada foto)
                                               (Otrā Asares skolas ēka ap 1937.gadu)


Lai nokļūtu uz pirmo Asares skolu - pašreizējām Baltkalnu mājām, apmēram 0,5 km aiz kroga nogriežamies pa labi. Šajā ēkā skola darbojās no 1857. līdz 1877. gadam. Tā ir pamatīga mūra ēka, ar pusnošļauptu jumtgali, ar ķieģeļu mūrējumu izceltām logu apmalēm. Tās fasādes centrā atrodas galvenā ieeja ar iedziļinātu, margām atdalītu lieveni, kura priekšā divas no sarkanajiem ķieģeļiem mūrētas kolonnas. (Sigurds Rusmanis, “Neiepazītā Latvija”)

1842.-1843.gadā tiek nodibināta Asares skola, daudzi bērni atrodas mājmācībā. No 1857.gada skola darbojās „Baltkalnos” Vārkavā. Tajā mācījās ap 40 bērnu.1870.g.-1873.g. Asares skolu pārveidoja par divklasīgu. 1875.gadā skolā mācījās jau 68 bērni. 1876.gadā pagasta pašvaldība no muižas nopirka vecsaimniecību – Dimperānu mājas. 1877.gadā tiek ielikts pamatakmens jaunai skolai. 1878.gada rudenī jaunajā skolā sākās mācības. Skolā mācījās 74 skolēni. 1921.gadā Asares pagasta skolu pārveidoja par 6-klasīgu pamatskolu un pārvietoja to Asares muižas pilī. 1927.gadā pēc ugunsgrēka Asares pilī skolu pārcēla atpakaļ uz Dimperāniem. 1937.gadā Asares 6-kl. pamatskolā bija 115 skolēni un 4 skolotāji.
1940-tajos gados skola kļuva 7-klasīga. Pēc 1949. gada deportācijas skolēnu skaits bija ļoti mazs un tā kļuva par 4-klasīgu pamatskolu. 1968.gadā skola tika likvidēta. Ēka netika apsaimniekota un 1969.gada janvārī nodega.

Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts - 56.134235, 25.926589

                Aknīstes novads, Asares pagasts - 56.084738, 25.922258