13.07.20

Alšu kaļķu ceplis (Nīgrandes kaļķu ceplis)

                                                            (1930-to gadu foto)
                                                                           (2017.gada foto)                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Kaļķakmens ieguve Nīgrandē aizsākta jau 16.gadsimtā. 1906.gadā Alšos uzcelta pirmā kaļķakmens apdedzināšanas šahtveida krāsns, bet līdz 1908.gadam bijusi gatava arī otra. Lai kaļķakmeni varētu iebērt augstajās krāsnīs, no plieņakmens lauztuves tika izbūvēts koka tilts. 20.gadsimta 30-os gados līdz kaļķa ceplim ticis atvilkts Ķeguma elektrolīnijas atzars un ierīkots elektrisks kaļķakmens pacēlājs. Ceplis netika cietis Otrajā pasaules karā un pēc kara tas darbību atsācis.

2020.gadā, apskatot cepļa vietu, jāsecina, ka tas ir ieaudzis džungļos un cauri kokiem, krūmiem tas gandrīz nav redzams. Ja ir vēlēšanās redzēt mazliet vairāk, tad turp jādodas pavasarī, ziemā.

“Valdības vēstnesis” 1934.gadā raksta: “Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra ,,A" daļā ar  tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 21. decembra lēmumu (žurnāla 289. num., reģ. 289.num.) ierakstīta atklāta sabiedrība ar firmu ,,Aleksandras Kauls (Kaull) mantinieku Nīgrandas- Alšu kaļķu dedzinātava T. Kauls  un biedri",  kuras personīgi atbildīgie biedri  ir: 1) Teodors- Roberts Kauls, dzimis Nīgrandas pagastā, 1894.g. 26.augustā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag.. Alšu muižā, 2) Eduārds-Leonhards Kauls, dzimis Nīgrandas pag. 1893. g. 26. maijā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag., Alšu muižā, 3) Ampāro Kauls, dzim. Nīgrandas pag. 1895. g. 24. augustā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag.Alšu muižā, visi Latvijas pavalstnieki, sabiedrību sevišķi pilnvarots pārstāvēt Teodors Kauls; darbības nozare: kaļķu dedzinātava; sabiedrības sēdeklis atrodas Nīgrandas pag., Alšu muižā;  sabiedrība nodibināta 1929. g. 1.janvārī uz nenoteiktu laiku un sabiedrības darbība atklāta 1929. g. 1.janvārī.”

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Alši