13.07.20

Alšu muiža (Alschhof)                                             (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

                                                (No grāmatas Das Baltische Herrenhaus)

1832.gadā no Nīgrandes muižas tika atdalīta Alšu pusmuiža. Tajā pašā gadā Nīgrandes muižu kopā ar trim apkārtnes pusmuižām (arī Alšus) nopirka Eduards fon Firkss. 1907.gadā Firksi Nīgrandes muižu ar pusmuižām  pārdeva Hugo fon Kaulam (Kaull).  Pēc zemes reformas viņam palika Alšu muiža un kaļķu ceplis. Viņš uzsāka veiksmīgu piensaimniecību, bet 1939.gadā izceļoja uz Vāciju. Kaļķu cepli Kaula dēli pārdeva akciju sabiedrībai “Kaļķis”.

Kungu māja bija laukakmeņu mūra celtne, kura padomju okupācijas gados izķēmota līdz nepazīšanai, uzbūvējot tai vēl vienu stāvu. Saimniecības ēkas ir nopostītas.

“Valdības vēstnesis” 1934.gadā raksta: “Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra ,,A" daļā ar  tirdzniecības reģistra tiesneša 1934. g. 21. decembra lēmumu (žurnāla 289. num., reģ. 289.num.) ierakstīta atklāta sabiedrība ar firmu ,,Aleksandras Kauls (Kaull) mantinieku Nīgrandas- Alšu kaļķu dedzinātava T. Kauls  un biedri",  kuras personīgi atbildīgie biedri  ir: 1) Teodors- Roberts Kauls, dzimis Nīgrandas pagastā, 1894.g. 26.augustā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag.. Alšu muižā, 2) Eduārds-Leonhards Kauls, dzimis Nīgrandas pag. 1893. g. 26. maijā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag., Alšu muižā, 3) Ampāro Kauls, dzim. Nīgrandas pag. 1895. g. 24. augustā, ar dzīves vietu Nīgrandas pag.Alšu muižā, visi Latvijas pavalstnieki, sabiedrību sevišķi pilnvarots pārstāvēt Teodors Kauls; darbības nozare: kaļķu dedzinātava; sabiedrības sēdeklis atrodas Nīgrandas pag., Alšu muižā;  sabiedrība nodibināta 1929. g. 1.janvārī uz nenoteiktu laiku un sabiedrības darbība atklāta 1929. g. 1.janvārī.”


Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Alši