13.07.20

Ādolfa Valtera dzimto māju "Simaitišķi" vieta

                                                             (1930-to gadu foto)

                                            (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                 (Ādolfs Valters)

Ādolfs Valters piedzima 1880. gada 20. janvārī Vaiņodes pagasta Simaitišķos. Apmeklējis Ezeres pagasta ministrijas skolu. Vairākkārt ievēlēts Vaiņodes pagasta, skolas un baznīcas padomēs, bija Vaiņodes pagasta tiesas priekšsēdētājs.
1921. gadā piedalījās Vaiņodes apkārtnes kooperatīva dibināšanā, bija tā valdes priekšsēdētājs. Valters bija arī apdrošināšanas biedrības «Zeme» valdes loceklis un Tautas bankas padomes loceklis, centrālās savienības «Konzums» padomes loceklis, vēlāk — valdes loceklis. 1925. gadā ievēlēts 2. Saeimā no Latviešu zemnieku savienības saraksta. Parlamentā strādāja līdz 1928. gadam. Vaiņodes pagastā dibināja Latviešu zemnieku savienības nodaļu. 1941. gadā izsūtīts uz Sibīriju. Par tālāko likteni ziņu nav.
2010. gada jūnijā Simaitišķu vietā tika uzstādīta piemiņas zīme. Izdevums vainode.lv publicē rakstu par šo notikumu: “Piemiņas brīdī klausījāmies Ādolfa Valtera mazdēla Andra Valtera atmiņas par dzimntas likteni. Uzzinām, ka 1941.gadā Vaiņodes pašvaldības priekšnieka V.Sildes un partorga A.Ošenieka parakstīta vēstule bija pietiekošs iemesls, lai čekisti piespriestu nevainīgam cilvēkam nāvessodu tāpēc, ka centīgi kopa savu zemi, audzināja bērnus un kalpoja savai tautai. Vēstulē minējuši tikai vienu bērnu – 9 gadus veco dēlu Elmāru, bet deportēja  arī divgadīgo Juri un piecgadīgo Vaidu. Vecākiem pirms izvešanas bija jāparaksta dokuments, ka visa ģimene tiek izsūtīta uz mūžu, bez tiesībām atgriezties Latvijā. 1955.gadā drosmīgi vaiņodnieki rakstīja valdībai vēstuli, lai atbrīvo nelikumīgi aizvestos. To parakstīja A.Buris, Fr.Tilgalis,  A.Šalms, V.Muris,  K.Feldmanis, Ž.Pure, A.Rozenbahs, E.Bets, G.Striķis, A.Mižuiks.”

Adrese: Saldus novads, Nīgrandes pagasts, Simaitišķu māju vieta