09.07.20

Tērvetes pamatskola

                                                              (1937.gada foto)
                                           (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1936.gadā “Brīvā zeme” raksta: “Skola dibināta 1852. gadā. Vispirms tā atradusies tagadējā Sprīdīšu dzīvojamā ēkā, kas no ūdens dzirnavām pārvērsta par skolas telpām, šinīs telpās skola darbojās līdz 1862. gadam, kad ūdens plūdi tās sabojāja. Pēc tam skolas mācības pārtrauktas 7 gadus, kamēr uzcēla tagadējo skolas namu. Jaunais skolas sams iesvētīts 1889.gada 19. novembrī. Šī ēka ar glīto ārieni un skaisto apkārtni Tērvetes kreisā krastā stalti paceļas pār apkārtnes apdzīvotām vietām un atstāj  īstas gaismas pils iespaidu. Še savu izglītību smēlušās visplašākās šī novada iedzīvotāju aprindas, kopskaitā ap 3600. 1920. gadā Tērvetes pamatskolu kā vienu no pirmajām Jelgavas apr. pārvērsa par pilnu 6-kl. pamatskolu. Daudziem skola pavērusi ceļu uz augstākiem gara  gaismas apvāršņiem, piem. rakstniece Anna Brigadere, nelaiķis Nacionālā teātra dir. J.Brigaders, zinātnieks Kr.Helmanis, grāmatrūpnieks J. Rapa, vairāki skolotāji, inženieri, ārsti u. c. kultūras darbinieki. Skolu līdz 1907. g. vadīja nelaiķis G. Forstmaņa tēvs, bet no 1907. g. līdz šim laikam Fr. Frīdbergs. Pie skolas pastāv arī mazpulks ar 45 dalībniekiem.”

2014.gada oktobra “LA” raksta: “Tērvetes novada pašvaldība šodien izsolē Krimuldas uzņēmējam Gunāram Salmiņam pārdeva nekustamo īpašumo “Tērvetes skola”, kurā ietilpst zemes gabals 3,99 hektāru platībā un bijušās Tērvetes pamatskolas ēka, kurā mācījusies latviešu rakstniece Anna Brigadere. Vēsturiskā Tērvetes skolas ēka, kas būvēta 1869. gadā un kurā mācību gaitas savulaik sākusi rakstniece Anna Brigadere, šo skolu atainojot arī savos darbos, pārdota par 51 326 eiro, un Gunārs Salmiņš bija vienīgais pretendents.
Skolas ēka nav valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, bet izsoles noteikumos pašvaldība šai ēkai ir noteikusi savus apgrūtinājumus, tostarp nosacījumu, ka īpašums ir izmantojams tikai viesnīcas (viesu nama) vai publiskas ēkas ierīkošanai un uzturēšanai, kā arī pašvaldība vēlas, lai šajā ēkā pašvaldības rīcībā būtu telpas novadpētniecības krātuvei un lai tiktu saglabāta piemiņas plāksne Annas Brigaderes klases telpai. Jaunais īpašnieks apņēmies vēsturiskajā skolas ēkā iekārtot viesu namu, turklāt pirmajā stāvā – arī sarīkojumiem paredzētu Annas Brigaderes Balto zāli, bet otrajā stāvā daļa telpu tiks saglabāta novadpētniecības muzeja vajadzībām.”

2019.gadā internetā parādās informācija: “Pirms pieciem gadiem kā pašvaldībai nevajadzīga tika pārdota Tērvetes pamatskolas ēka, tomēr pircēja iecere par viesu namu neīstenojās, un 19. gadsimtā būvētā ēka atkal nonākusi pašvaldības īpašumā. Kā mācību iestāde Tērvetes pamatskola beidza pastāvēt 2014.gada 27.jūlijā. Jau tā paša gada 9.oktobrī, tā tika pārdota izsolē par 51 326 eiro, kas pilnībā bija jāsamaksā piecu gadu laikā, tomēr ar nomaksu negāja kā plānots un uz 26.septembri parāda saistības kopā ar soda procentiem sasniedza 43 538, 48 eiro, un pašvaldība nolēma skolas ēku pārņemt atpakaļ savā bilancē.
"Izvērtējot esošo situāciju, mēs esam konstatējuši, ka šāds stāvoklis tā kā nevarētu turpināties, jo mūsu pircējs, kas šo skolu iegādājās nonācu finanšu grūtībās, un tas process arī apstājās," skaidro Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika.
"Pašvaldība nekādu naudu neiegulda. Pašvaldība pārņem šo ēku pilnībā par velti, un papildus pašvaldība ir ieguvusi arī aptuveni 20 000 eiro. Līdz galam process vēl nav noslēdzies, vēl zemesgrāmatā nav ierakstīts, bet līgumi ir parakstīti, un es domāju, ka tas lielākais darbs ir izdarīts," norāda Tērvetes novada domes jurists Ivars Gorskis.
Seno skolu bija iecerēts pārvērst par viesu namu. Šāds projekts arī esot izstrādāts un būvvaldē apstiprināts, bet vienu ēkas daļu jau līgumā bija paredzēts atstāt pašvaldības rīcībā novadpētniecības krātuves izveidei. Šajās trīs telpās saimnieko pensionātā skolotāja Māra Erdmane, kas šeit apkopojusi materiālus gan par Tērveti, gan vēsturisko skolu, kurā reiz mācījusies arī rakstniece Anna Brigadere.”

Adrese: Tērvetes novads, Tērvetes pagasts, Tērvetes skola