22.06.20

Pampāļu ūdensdzirnavas

                                                            

                                                                (2018.gada foto)

                                                                      (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 


Ūdensdzirnavās bija uzstādītas divas Frensisa turbīnas, darbojās arī vilnas kārstuve un vērptuve. Kolhoza laikā ūdensdzirnavas tika pārbūvētas par sadzīves pakalpojumu centru. 1984.gadā tika kapitāli izremontēta novadbūve un pārtīrīta ūdenskrātuve. Jaunā Pampāļu HES ēka un pievadtekne iebūvēta novadbūves kreisās puses laidumā. Papildus veikta Pampāļu parka sakārtošana. Pampāļu HES elektroenerģiju uzsāka ražot 2003.gada martā.
Ieraksts 1935.gada “Valdības vēstnesī”: “Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra tiesnesis, pamatojoties uz tirdzniecības reģistra noteikumu 39. p., paziņo, ka Liepājas apgabaltiesas tirdzniecības reģistra ,,A" daļā ar tirdzniecības reģistra tiesneša 1935. g. 23. maija lēmumu (žurnāla 477. num.,reģ. 439. num.) ierakstīts vienpersonīgs tirgotājs ar firmu „Pampāļu ūdensdzirnavas ,,A . Feierabends", kuras īpašnieks ir Alfrēds Feierabends, Latvijas pavalstnieks, dzimis Bātā 1872. g. 28. nov., ar dzīves vietu Pampāļu ūdensdzirnavās; darbības nozare: ūdensdzirnavas, vilnas kārstuve un vērptuve un zāģu gaters; uzņēmums atrodas Pampāļu ūdensdzirnavās; darbība atklāta 1912. gadā.”

Adrese: Saldus novads, Pampāļu pagasts, Pampāļi, Rūpniecības iela